Advies & Implementatie

Producten & Diensten

  • vraagImplementatie van innovatieve, bewezen interventies, zoals (onderdelen van) psychogeriatrische revalidatie (zoals het IRR programma), het Programma voor Zorg & Herstel en geriatrische revalidatie.
  • Implementatie van best practices, zoals gebouwde omgeving, innovatieve fysiotherapie, ecologisch milieu.
Onze expertise ligt met name, maar niet uitsluitend bij:
  1. (psycho)geriatrische revalidatie;
  2. multiple psychiatrische stoornissen;
  3. dementie en cognitieve functiestoornissen;
  4. kwetsbaarheid;
  5. vroegsignalering in de 1e lijn;
  6. ziekenhuisopname en de transitie na ontslag;
  7. psychosociale en psychotherapeutische interventies.
IdeeBeoogd doel: in de diverse en dagelijkse zorgpraktijk invoeren van innovaties en verbeteringen van preventie, behandeling, revalidatie, zorg en welzijn van kwetsbare ouderen.

Ga naar het contactformulier voor meer informatie of met een verzoek.