Annemarie de Vos

Annemarie (JBM) de Vos is onderzoeker en docent op het gebied van ouderenzorg en verpleegkunde.  Bij Stichting Wetenschap Balans richt Annemarie zich op praktijkgericht onderzoek en onderwijsontwikkeling op het gebied van geriatrie en gerontologie. Daarnaast verzorgt ze presentaties en workshops over de verpleegkundige aspecten van zorg voor kwetsbare ouderen.

Annemarie heeft een IC-verpleegkundige achtergrond met uitgebreide werkervaring in Nederland en Australië. Vervolgens werkte ze van 2004 tot 2009 als Research Associate/Assistant Professor aan The University of Western Australia. Gedurende deze periode verrichtte ze promotieonderzoek op het gebied van arbeidsgerelateerde respiratoire aandoeningen. Na haar promotie was ze verantwoordelijk voor een onderzoeksproject met betrekking tot astmaprevalentie in de bevolking en woonafstand tot snelwegen. Het ontwikkelen en uitvoeren van het onderzoek, de coördinatie rondom de samenwerking tussen betrokken onderzoekers en experts, het terugrapporteren naar de opdrachtgever en het publiceren van onderzoeksresultaten vormden belangrijke onderdelen van genoemde functies.

Terug in Nederland werkte ze als Senior onderzoeker bij de sectie Sociaal Medische Wetenschappen bij het Instituut Beleid & Management Gezondheidszorg, Erasmus Universiteit Rotterdam. In deze functie was ze betrokken bij de procesevaluatie van het Zorgprogramma Preventie en Herstel, een transitietraject onder de vlag van het Nationaal Programma Ouderenzorg, gericht op het voorkomen van ziekenhuis gerelateerd functieverlies bij geriatrische patiënten. Naast diverse onderwijstaken coördineerde ze de ‘Leadership in Nursing Course’, gericht op het vergroten van de professionele en leidinggevende competenties voor Chinese verpleegkundig directeuren.

Vervolgens werkte ze als Senior onderzoeker/Kerndocent Verpleegkunde bij de Hogeschool Rotterdam. In de rol van onderzoekscoördinator bij het Lectoraat ‘Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief’, Kenniscentrum Zorginnovatie heeft ze zich sterk gemaakt voor het verbinden van verpleegkundig onderzoek met de zorgpraktijk en het zorgonderwijs. In haar huidige functie, als verpleegkundig onderzoeker bij de Kenniskern Verpleegkundige Regie, in het Amphia Ziekenhuis, is Annemarie verantwoordelijk voor verpleegkundig onderzoek en kennisdeling. Daarnaast draagt ze bij aan de ontwikkeling van verpleegkundige functieprofielen en de sturing op kwaliteitsprestaties van de verpleegkundige zorg.

https://nl.linkedin.com/in/annemarie-jbm-de-vos-phd-mph-iccert-rn-3408284

https://www.researchgate.net/profile/Annemarie_JBM_De_Vos2/publications

Publicaties

Boek

Ljung, K., De Vos, A. J. B. M., Cook, A., Weinstein, P. 2010, ‘Australia and Oceania’ in Medical Geology – A Regional Synthesis, O. Selinus, R. B. Finkelman & J. A. Centeno (eds), Springer, ISBN: 978-90-481-3429-8.

Artikelen

De Vos, A. J. B. M., Cramm, J.M., van Wijngaarden, J. D. H., Bakker, T. J. E. M., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P. Understanding effectiveness of comprehensive geriatric care programs: a ‘one-size fits all’ approach does not apply, International Journal of Health Planning and Management, Ingediend 11 november 2015.

De Vos, A. J. B. M., Cramm, J.M., van Wijngaarden, J. D. H., Bakker, T. J. E. M., Steyerberg, E. W., Nieboer, A. P. Prevention and Reactivation Care Program: Understanding differences in Geriatric Reactivation Trajectories, International Journal of Health Policy and Management, Ingediend 14 november 2015.

De Vos, A. J. B. M., Asmus, K. J. E., Bakker, T. J. E. M., de Vreede, P. L., van Wijngaarden, J. D. H., Steyerberg, E. W., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P. 2015, Integrale interventie ter voorkoming van functieverlies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel, Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, Vol. 46, No. 1, PP. 12-27.

Hartgerink, J. M., Cramm, J. M., de Vos, A. J. B. M., Bakker, T. J. E. M., Steyerberg, E. W., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P. 2014, Situational awareness, relational coordination and integrated care delivery to hospitalized elderly in The Netherlands: a comparison between hospitals, BMC Geriatrics, Vol. 14, No. 3.

De Vos, A. J. B. M., Bakker, T. J. E. M., de Vreede, P. L., van Wijngaarden, J. D. H., Steyerberg, E. W., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P. 2013, The Prevention and Reactivation Care Program: Intervention Fidelity Matters, BMC Health Services Research, Vol. 13, No. 29.

De Vos, A. J. B. M., Asmus, K. J. E., Bakker, T. J. E. M., de Vreede, P. L., van Wijngaarden, J. D. H., Steyerberg, E. W., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P. 2012, Integrated approach to prevent functional decline in hospitalized elderly: the Prevention and Reactivation Care Program (PReCaP), BMC Geriatrics, Vol. 12, No. 7.

Van Gaalen, R., de Vos, A. 2011, Sociaaleconomische Positie van Ouders en Kinderen naar Herkomst, Bevolkingstrends, Vol. 59, No. 3, PP. 22-27.

Cook, A. G., De Vos, A. J. B. M., Pereira, G., Jardine, A., Weinstein, P. 2011, Use of a total Traffic Count Metric to investigate the Impact of Roadways on Asthma Severity: A Case-Control Study, Environmental Health, Vol. 10, No. 52.

Pereira, G. F., Cook, A. G., De Vos, A. J. B. M., Holman, C. D. ’A. J. 2010, A Case-crossover Analysis of Traffic-related Air Pollution and Emergency Department Presentations for Asthma in Perth, Western Australia, The Medical Journal of Australia, Vol. 193, No. 9, PP. 511-514.

Pereira, G. F., De Vos, A. J. B. M., Cook, A., Holman, C. D.’A. J. 2010, Vector Fields of Risk: A New Approach to the Geographical Representation of Childhood Asthma, Health and Place, Vol. 16, No. 1, PP. 140-146.

Pereira, G., De Vos, A. J. B. M., Cook, A. 2009, Residential Traffic Exposure and Children’s Emergency Department Presentation for Asthma: A spatial Study, International Journal of Health Geographics, Vol. 8, P 63.

De Vos, A. J. B. M., Reisen, F., Cook, A., Devine, B., Weinstein, P. 2009, Respiratory Irritants in Australian Bushfire Smoke: Air Toxics Sampling in a Smoke Chamber and During Prescribed Burns, Archives of Environmental Contamination and Toxicology, Vol. 56, No. 3, PP. 380-388.

De Vos, A. J. B. M., Cook, A., Devine, B., Thompson, P., Weinstein, P. 2008, Effect of Protective Filters on Fire Fighter Respiratory Health – Field Validation during Prescribed Burns, American Journal of Industrial Medicine, Vol. 52, No. 1, PP. 76-87.

De Vos, A. J. B. M. & A. Cook 2006, Effect of Protective Filters on Fire Fighter Respiratory Health during simulated Bushfire Smoke Exposure in Western Australia, Forest Ecology and Management, Vol. 234, suppl. 1, p. S143.

De Vos, A. J. B. M., Cook, A., Devine, B., Thompson, P., Weinstein, P. 2006, Effect of Protective Filters on Fire Fighter Respiratory Health during simulated Bushfire Smoke Exposure, American Journal of Industrial Medicine, Vol. 49, No. 9, PP. 740-750.

De Vos, A. J. B. M. & J. T. Spickett 2005, The Bellevue (WA) Chemical Fire (2001): An Environmental Health Management Review, Environmental Health, Vol. 5, No. 2, PP. 62-76.

Presentaties

De Vos, A. J. B. M., Optimale zorg voor kwetsbare ouderen in transitie, Veilige Zorg voor kwetsbare mensen – Een systeemtheoretische benadering, Breda, 23 juni 2016.

De Vos, A. J. B. M., Bakker, T. J. E. M., van Werkhoven, A. M., van Maar, C. E., Optimale zorg voor kwetsbare ouderen in transitie, Geriatriedagen 2016, ’s-Hertogenbosch, 18-19 februari 2016.

De Vos, A. J. B. M., Van Wijngaarden, J. D. H., Bakker, T. J. E. M., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P., Clinical geriatric Care in the Netherlands: A regional Comparison, British Society of Gerontology 43rd Annual Conference, University of Southampton, Engeland, 1-3 september 2014.

De Vos, A. J. B. M., Bakker, T. J. E. M., De Vreede, P. L., Van Wijngaarden, J. D. H., Steyerberg, E. W., Mackenbach, J. P., Nieboer, A. P., Intervention Fidelity Matters, Geriatriedagen 2013, ‘s-Hertogenbosch, 6-8 februari 2013.

De Vos, A. J. B. M., The Prevention and Reactivation Care Program: An integrated approach to prevent functional decline in hospitalized elderly, 2nd International Conference on Evidence-based Policy in Long-term Care, London, Engeland, 5-8 september 2012.

De Vreede, P. L., Steyerberg, E. W., Nieboer, A. P., Bakker, T. J. E. M., van Wijngaarden, J. D. H., Koopmanschap, M., de Vos, A. J. B. M., Asmus, K. J. E., Hartgerink, J., Mackenbach, J. P., Zorgprogramma voor Preventie en Herstel (ZPH), Een persoonsgerichte, integrale interventie ter preventie van functieverlies na ziekenhuisopname, GENERO Symposium, Rotterdam, 15 november 2011.

Pereira, G. F., De Vos, A. J. B. M., Cook, A., Removing the effects of socio-economic status on the geographic distribution of asthma events, 4th State of Australian Cities Conference, Perth, Western Australia, 24-27 november 2009.

Pereira, G., De Vos, A. J. B. M., Cook, A., Spatially defined exposure to traffic-related air pollution and exacerbation of asthma in children. The Pacific Basin Consortium for Environment & Health’s 13th International Conference, Perth, Western Australia 20-22 november 2009.

De Vos, A. J. B. M., Pereira, G. F., Cook, A., Emergency Department Presentation for Asthma and Residential Proximity to a Vehicle Corridor in Perth, Western Australia, 19th International Clean Air and Environment Conference, Perth, Western Australia, 6-9 september 2009.

Pereira, G. F., De Vos, A., Cook, A., Does Exposure to Motor Vehicle Traffic influence the geographic Variability of Childhood Asthma Events or are we observing a Socio-Economic Effect?, 2nd Australia- China Biomedical Research Conference, Tianjin, China, 24-27 april 2009.

De Vos, A., Devine, B., Cook, A., Thompson, P., Weinstein, P., Inhaling Air Toxics from Australian Bushfire Smoke, Human Dimensions of Wildland Fire, International Association of Wildland Fire and Interior West Fire Council, Fort Collins, Colorado, 23-26 Oktober 2007.

De Vos, A., Devine, B., Cook, A., Weinstein, P., A Breath of Fresh Air for FESA Career Fire Fighters! Evaluation of the P/OV/F Filter after one Bushfire Season, The Joint Australasian Fire Authorities Council/ Bushfire Cooperative Research Centre Conference, Hobart, Tasmania, 19-21 september 2007.

Spickett, J. T., De Vos, A. J. B. M., The Bellevue (Perth) Chemical Fire: Environmental Health Risk Assessment and Management – A Case Study, 38th Asia Pacific Consortium for Public Health Conference 2006 & 2nd International Public Health Conference, Bangkok, Thailand, 3-6 december 2006.

De Vos, A., Devine, B., Cook, A., Thompson, P., Weinstein, P., D4 Respiratory Health of Fire Fighters – Phase 2 – Field Validation, The Joint Australasian Fire Authorities Council/International Fire Chiefs’ Association of Asia/ Bushfire Cooperative Research Centre Conference, Melbourne, Victoria, 10-12 augustus 2006.

De Vos, A., Devine, B., Cook, A., Thompson, P., Weinstein, P., Respiratory Health Effects of Occupational Exposure to Bushfire Smoke, The 12th Annual Australasian Fire Authorities Council Conference & Bushfire Cooperative Research Centre Conference, Auckland, New Zealand, 5-7 Oktober 2005.

De Vos, A., Weinstein, P., Thompson, P., Cook, A., Acute Respiratory Health Effects of Occupational Exposure to Bushfire Smoke, 36th Public Health Association of Australia Annual Conference, Perth, Western Australia, 25-28 september 2005.

De Vos, A., Mask Study, The 11th Annual Australasian Fire Authorities Council Conference & Inaugural Bushfire Cooperative Research Centre Conference, Perth, Western Australia, 7-9 Oktober 2004.