Werkconferentie ‘Geriatrische Revalidatie voor cliënten met gedragsproblemen’

In Nederland is het voor revalidanten met gedragsproblemen steeds lastiger om een goede revalidatieplek te krijgen. Tijdens de triage worden revalidanten met gedragsproblemen door GRZ-instellingen vaak uitgesloten voor revalidatieprogramma’s. Onder gedragsproblemen verstaan we zodanig psychisch lijden dat de autonomie, het zelfstandig functioneren en de kwaliteit van leven in matige tot ernstige mate wordt belemmerd of verstoord.

In de voorbereiding op deze werkconferentie is een tiental instellingen uitgenodigd om tijdens een Invitational Meeting met elkaar voor te bespreken hoe zij op passende wijze de revalidatie voor deze doelgroep hebben vormgegeven, welke knelpunten zij tegenkwamen en welke oplossingen zij hebben bedacht.
In combinatie met een vragenlijst Gedrag & GRZ die wij naar ongeveer 100 instellingen hebben verstuurd is een beeld ontstaan hoe in Nederland deze doelgroep op diverse manieren wordt gerevalideerd. Tijdens de werkconferentie worden deze resultaten teruggekoppeld om van daaruit afspraken te kunnen maken.

Doel van de Werkconferentie

Het uiteindelijke doel van de Werkconferentie is om met diverse stakeholders, waaronder u als aanbieder, te komen tot een inventarisatie van standpunten en oplossingen die moeten leiden tot een gezamenlijke opvatting die in een slotverklaring zal worden vastgelegd en verspreid.

Datum

03-09-2021
Verlopen!

Tijd

09:00 - 18:00

Kosten

€185.00

Locatie

Congrescentrum 1931
1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch
Website
https://www.1931.nl/

Organisator

Studio GRZ
Website
http://www.studiogrz.nl

Andere Organisatoren

SW Balans
SW Balans
Telefoon
06-46741683
Email
info@swbalans.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *