Netwerken

Producten & Diensten

  • Netwerken opbouwen, uitbreiden of verbindennetwerken
  • Partnerships aangaan en dialoog organiseren
  • Strategische initiatieven tot uitvoering brengen
  • Klankbord voor ouderen

Huidige activiteiten

-De vorming van een programmaraad (klankbordgroep) met mensen met diverse achtergrond en functies.

-Het aangaan van samenwerking van relevante netwerkpartijen.

netwerkenBeoogd doel: het vergroten, verbreden en versterken van de professionele groep mensen die met een wetenschappelijk onderbouwde expertbenadering werkt gericht op multifunctieproblematiek in combinatie met multimorbiditeit, wat kan samenhangen met ouder worden.

Ga naar het contactformulier voor meer informatie of als u op zoek bent naar een samenwerkingspartner.