7 februari NVG-KNOWS Symposium (1931 congrescentrum ‘s-Hertogenbosch): de rol van preventie in gezond ouder worden

Op donderdag 7 februari vindt het NVG-KNOWS symposium tijdens de geriatriedagen, in ‘s-Hertogenbosch, plaats. Ton Bakker, lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief, is één van de sprekers op dit symposium. In zijn presentatie staat gezond ouder worden centraal. Gezond ouder worden is niet vanzelfsprekend. Toegelicht wordt dat preventie gericht dient te zijn op functiebehoud en te worden benaderd vanuit en levensloopperspectief. Wanneer in de levensloop is het starten met deze functiegerichte preventie zinvol? Wat zijn relevante preventie vensters en hoe gaan we daar nu mee om? Welke onderwerpen binnen de vijf geïdentificeerde kansrijke preventie vensters zijn relevant met het oog op functiebehoud en het voorkomen of uitstellen van kwetsbaarheid? Wat weten we van de potentieel te behalen winst? Vanuit welk handelingsperspectief geven we in de praktijk deze functie gerichte preventie vorm?

Bediscussieerd zal worden wat dit betekent voor opleiding en organisatie van het zorgproces van de huidige gezondheidszorg.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*