Onderzoek & Innovatie

Producten & Diensten

  • pie_chartRelevant, praktijkgericht onderzoek bedenken, uitwerken en uitvoeren of begeleiden.
  • Antenne voor trends, nieuwe ontwikkelingen en innovaties: het verzamelen van kennis en het verbinden van deze kennis met de zorg aan kwetsbare ouderen.
  • De betekenis van nieuws, beleidsontwikkelingen en wetenschappelijke publicaties duiden voor kwetsbare ouderen.
  • E-health ontwikkelen en implementeren.

Huidige activiteiten

lightbulb

Stichting Wetenschap Balans is actief binnen het kader van het Geriatrisch Netwerk Nieuwe Waterweg Noord met de ontwikkeling van vroegsignalering en preventie van kwetsbaarheid in de 1e-lijn/ huisartsenpraktijk.

lightbulbHet ontwerpen en uitvoeren van zelfstandig onderzoek, wat betreft ziekenhuisopname en metabool-syndroom. Speerpunt wordt ook kleinschalig wetenschappelijk onderzoek.

Beoogd doel: het ontwikkelen en in de praktijk toetsen van nieuwe, innovatieve en toepassingsgerichte aanpakken en interventies waarmee kwetsbare ouderen langer zelfstandig kunnen blijven leven en waarmee de maatschappelijke kosten afnemen.

Ga naar het contactformulier voor meer informatie of met een verzoek.