Producten & diensten

Ontwikkelen – verbinden – verankeren (OV2)

Stichting Wetenschap Balans biedt producten en diensten aan voor onderzoek, onderwijs en organisatieadvies op het gebied van preventie, behandeling, revalidatie, zorg en welzijn van kwetsbare ouderen, vanuit een Rijnmondperspectief. De meerwaarde van Balans is het gericht ontwikkelen van een perspectief voor de kwetsbare oudere gebaseerd op wetenschappelijk onderbouwde kennis en kunde. Een antwoord op de vraag: “Wat willen we bereiken?”. Het perspectief heeft de vorm van een stip op de horizon, toekomstbestendig. Het perspectief richt zich op de dag van vandaag en morgen, is voor op de golf en is nooit klaar. Hiertoe moeten we de huidige zorgpraktijk voortdurend toetsen aan nieuwe ontwikkelingen, kansen en bedreigingen. Balans richt zich ook op de vragen: “Wat moet je ervoor doen?” en “Hoe moet je het doen?”. Het creëren van condities voor de uitvoering en implementatie, het bouwen van netwerken en het voorbereiden en ondersteunen van besluitvorming.

We benaderen ons doel vanuit 5 thema’s:

1) Onderzoek & Innovatie

2) Onderwijs & Opleiding

3) Advies & Implementatie

4) Monitoring

5) Netwerken