Voortgangsbericht: onderzoeksproject ‘de gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie’

Op 11 februari heeft de 1e bijeenkomst plaatsgevonden met het bestuur en management van de betrokken organisaties. Dit overleg was bedoeld ter kennismaking en om Lees verder Voortgangsbericht: onderzoeksproject ‘de gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie’