Onze missie titel

Kwaliteit van leven en zelfredzaamheid vormen belangrijke centrale waarden voor kwetsbare ouderen met multipele psychiatrische problematiek.

Deze waarden kunnen alleen worden gewaarborgd wanneer de hulp en behandeling in handen is van professionele behandelaars en is gericht op zowel de oudere zelf als zijn omgeving.

De unieke, persoonlijke eigenschappen van de kwetsbare, oudere mens vormen het uitgangspunt voor alle scholingsactiviteiten van Stichting Wetenschap Balans.

Meer info ...
Meer info ...