Preventie gedurende de gehele levensloop gericht op functiebehoud en waardevol ouder zijn

Het aantal ouderen groeit hard in Europa. Technologie en ICT kunnen zorgen dat mensen fit blijven als zij ouder worden. Het succes van deze oplossingen hangt echter af van hoe de gebruiker denkt over deze technologische ontwikkelingen. Tijdens dit project wordt een innovatief, multidimensionaal, persoonlijk coaching-systeem ontwikkeld om gezond ouder worden te ondersteunen door:

  • Ouderen te motiveren en gemotiveerd te houden om voor de gezondheid te zorgen
  • Het bieden van gezonde voeding en een persoonlijke fysieke en mentale coach, evenals sociale interactie, om achteruitgang te voorkomen en het welzijn te behouden.

Dit project wordt uitgevoerd door partners in Zwitserland, Italië, Spanje, Roemenië, Engeland, België en Nederland. Italië heeft hierin de leiding.

Bekijk de PDF bijlage: Gedrag en Preventie

Interview Ton Bakker
Ton Bakker gaf een interview aan Radio Rijnmond naar aanleiding van de ingezonden brief aan Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. In deze brief geven tientallen artsen, hoogleraren, directeuren en andere deskundige aan dat de minister moet investeren in preventie van dementie.

Lees hier het gehele artikel.

Luister hier naar het gehele interview.

Nestore

Nestore wordt ontwikkeld als een vriend en een coach die in staat is om zowel op individueel als op sociaal vlak te ondersteunen. De vriend NESTORE begrijpt de emotionele status van de gebruiker; de coach NESTORE begrijpt de zwakheden van de gebruiker en stelt acties en activiteiten voor die het welzijn verbeteren en handhaven. Het belangrijkste innovatie-element in Nestore is het bieden van hints en services op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

Tijdens dit project worden verschillende elementen ontwikkeld om ouderen te ondersteunen:

  • onopvallend monitoringsysteem met meerdere domeinen, inclusief wearable en omgevingssensoren en tastbare objecten
  • intelligent beslissingsondersteunend systeem, om het gedrag van senioren te analyseren en gepersonaliseerde doelen naar welzijn te brengen
  • actieve coaching in de vorm van een gesprekspartner die in staat is om affectieve communicatie tot stand te brengen en om ouderen te betrekken bij gepersonaliseerde coachingactiviteiten

Lector Ton Bakker heeft de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het testen in de praktijk bij twintig ouderen (65-75jr) in Nederland, afgestemd op twee soortgelijke onderzoeken in Italië en Spanje.