Stichting Wetenschap Balans is een Algemeen Nut Beogende Instelling met als missie:

“Vanuit excellent vakmanschap, enthousiasme en een eigenzinnige visie ontwikkelt Stichting Wetenschap Balans samen met anderen expertise voor de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen (en mantelzorgers) gericht op een eigen manier zelfstandig deel uitmaken van de samenleving.”

Stichting Wetenschap Balans legt zich toe op het werken als collectief met diverse onderzoekers en docenten. Stichting Wetenschap Balans biedt daartoe een platform aan professionals die zich bezig houden met onderzoek en onderwijs op het gebied van kwetsbare ouderen. Ten behoeve van dit platform biedt Stichting Wetenschap Balans hen zowel inhoudelijke als faciliterende ondersteuning.

Stichting Wetenschap Balans is opgericht op 1 augustus 2013. Het profiel van Stichting Wetenschap Balans is:

  • Een kenniscreërende en verspreidende organisatie, die …
  • Voortdurend werkt aan vergroting van de expertise over kwetsbare ouderen en mantelzorgers op basis van (evidence-based) wetenschappelijk onderzoek en best practices, …
  • In opdracht van en in nauwe samenwerking met diverse partijen in de zorg, zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, ministeries, gemeenten, cliëntenorganisaties en universiteiten …
  • Met professionals uit de zorg en uit de wetenschap, …
  • Om te zorgen dat opgebouwde expertise wordt omgezet in praktische toepassingen …
  • Die van betekenis zijn voor kwetsbare ouderen en mantelzorgers.

Het beloningsbeleid (t.b.v. ANBI-status): bestuursleden ontvangen ter zake van de door hen verrichte werkzaamheden geen andere beloning dan een vergoeding voor gemaakte onkosten.

Het bestuur bestaat uit:

Robbert Gobbens
voorzitter

Lees meer over Robbert Gobbens

Ton Bakker
oprichter en Directeur SWB

Lees meer over Ton Bakker

Ton Mosheuvel
bestuurslid

Lees meer over Ton Mosheuvel

Alexander Hogendoorn
bestuurslid

Lees meer over Alexander Hogendoorn

Stichting Wetenschap Balans is:

Sandra Westein
marketing en support

Lees meer over Sandra Westein

Danielle Aron
Financiele Administratie

Gedrag en geriatrie:

M.J.B.M. Goumans, R. van Balen, Hans van Dijk en Ton Bakker

Gedrag en langdurige zorg:

M. Echteld, Hans van Dijk, Ton Bakker

Gedrag en preventie:

A. Hogendoorn, C. Ziylan, T. Mosheuvel, Hans van Dijk en Ton Bakker