Stichting Wetenschap Balans hanteert de Nederlandse Gedragscode Wetenschappelijke Integriteit in de praktijk.
De manier waarop wetenschappelijk onderzoek wordt verricht en georganiseerd, de wijze waarop het ingebed is in de samenleving en de opvattingen over goede onderzoekspraktijken zullen blijven evolueren. Ook de normen voor goede onderzoekspraktijken en de zorgplichten uit deze code behoeven daarom van tijd tot tijd aanpassing. Op sommige fronten is de praktijk van wetenschappelijk onderzoek sterk in beweging: men denke aan het toenemend belang van het gebruik en beheer van data en de ontwikkelingen op het gebied van open science. Verwacht mag worden dat uitbreiding en aanpassing van de code op deze en andere punten in de toekomst noodzakelijk is.

Deze code is een gedragscode voor onderzoekers en instellingen in Nederland, die de kaders respecteert van internationale raamdocumenten zoals de Singapore Statement on Research Integrity (2010), de Best Practices for Ensuring Scientific Integrity and Preventing Misconduct van de OECD (2007), en de (recent herziene) European Code of Conduct for Research Integrity van ALLEA (2017). Vergeleken met de ALLEA-code is de hier gepresenteerde code op punten specifieker en gedetailleerder.

Klik hieronder op de link voor de gehele gedragscode: Nederlandse+gedragscode+wetenschappelijke+integriteit_2018_NL (3)