Zet ook een STIP op de horizon

Op het online kennisplatform DOQ.nl is een mooi interview/artikel geplaatst met Vincent Von Meijenfeldt. Auteur: Naomi van Esschoten. Met de innovatieve STIP-methode weet specialist ouderengeneeskunde Vincent von Meijenfeldt probleemgedrag bij mensen met dementie in het verpleeghuis met maar liefst 55% te voorkomen en bij 30% te verminderen. Bovendien neemt het werk- en leefplezier van medewerkers […]

Update vanuit STIP-Methode Project

Plan voor landelijk gecoördineerde Regionale Expertise Centra ‘Probleem’gedrag (RECP’s); 4 jaar beleidscyclus. Op 16 maart 2023 hebben we onder dag-voorzitterschap van Marius Buiting een succesvolle werkconferentie ‘Masterplan methodische aanpak probleemgedrag bij dementie’ (conform richtlijn Verenso/NIP en V&VN, 2018) gehad in Hotel New York. Bijna alle betrokken koepelorganisaties waren aanwezig. Een beeld werd geschetst van de […]

Wijzigingsverzoek DBC Geriatrische Revalidatie Zorg ingediend bij de NZa

Actiz heeft ondersteund door Verenso in april 2023 een wijzigingsverzoek DBC Geriatrische Revalidatie Zorg ingediend bij de NZa. Dit verzoek is voorbereid vanuit Stichting  Wetenschap Balans in vervolg op de drukbezochte werkconferentie ‘GRZ en Gedrag’ op 3 september 2021 in Den Bosch. Zie de uitwerking van de werkconferentie via deze LINK

8e leergang gericht op interdisciplinaire, integrale preventie en behandeling in de psychogeriatrie en psychiatrie bij kwetsbare ouderen en (over) belaste mantelzorgers.

Op 20 maart 2023 start de 8e leergang gericht op interdisciplinaire, integrale preventie en behandeling in de psychogeriatrie en psychiatrie bij kwetsbare ouderen en (over) belaste mantelzorgers. Aan eerdere leergangen hebben medewerkers van uw organisatie deel genomen.  Introductie De aandacht is gericht op zowel de behoeften/mogelijkheden (preventie) als de beperkingen (behandeling) van de individuele persoon […]