Maandelijkse archieven: december 2014

Meer Nederlanders zijn gaan sporten

Skipr berichtte op 18 december dat in 2014 meer Nederlanders zijn gaan sporten, waardoor Nederland nu 9 miljoen sporters kent. Dit is een positieve ontwikkeling, omdat mobiliteit, balans en loopsnelheid belangrijke voorspellers zijn van de toekomstige gezondheidstoestand. Op grond hiervan is Stichting Wetenschap Balans bezig met het schrijven van een onderzoeksvoorstel, genaamd: Vermijden van functieverlies bij kwetsbare […]

Project HBO-VGG

In de nieuwsbrief van Cicero Zorggroep van december 2014 staat een artikel over het landelijk project HBO-VGG. Klik hier (pagina 22). Scholing ten behoeve van kennis en kunde op het gebied van kwetsbare ouderen, en met name psychiatrische functiestoornissen, is hard nodig. Stichting Wetenschap Balans biedt dergelijke scholing aan, onder de naam Psy-Ger-On. Samen met Rob Winkens […]