Aanbieder van opleidingen voor professionals op het gebied van meervoudige (psychiatrische) problemen bij kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

Leergang integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Probleemgedrag’: De STIP-Methode

De eerstvolgende “Leergang Integrale (Psycho) Geriatrische Psychiatrie voor ‘Probleem’gedrag” start op 21 oktober 2024 en is een unieke kans om je kennis en vaardigheden op het gebied van (psycho) geriatrische psychiatrie te verbeteren en je cliënten beter te  behandelen. Deze leergang wordt verzorgd door experts in het veld en biedt praktische, evidence-based benaderingen om ‘probleem’gedrag bij kwetsbare ouderen te begrijpen en te behandelen. Mis deze kans niet om je professionele ontwikkeling te bevorderen en schrijf je nu in voor deze Leergang op de locatie van Breederode Hogeschool in De Bilt. Accreditatie is voor een groot aantal disciplines geregeld. Klik voor aanmelding en meer informatie op deze LINK.

Het rooster voor deze leergang is hier te bekijken.

De Leergang “Integrale (Psycho) Geriatrische Psychiatrie voor ‘Probleem’gedrag” is een onmisbare opleiding voor iedereen die werkt met kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Deze Leergang biedt een interdisciplinaire, integrale benadering van de (psycho) geriatrie en psychiatrie, waarbij de aandacht zowel gericht is op preventie als behandeling bij  ‘probleem’gedrag.

De STIP-Methode is de basis van deze leergang, die je kwalificeert tot Teacher in deze methode. De STIP-Methode is gebaseerd op de drie wetenschappelijk bewezen, werkzame interventieprogramma’s uit de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso en NIP 2018, tevens erkend door V&VN. Deze richtlijn is ontwikkeld om de kwaliteit van zorg voor kwetsbare ouderen met ‘probleem’gedrag te verbeteren, door zorgvuldig klinisch te redeneren en bijpassend via ‘Stepped Care’ de juiste, werkzame interventies toe te passen.

Met de Leergang leer je niet alleen over de STIP-Methode, maar ook over de nieuwste ontwikkelingen en trends in de (psycho) geriatrische psychiatrie. Door middel van casuïstiek en praktijkvoorbeelden train je je vaardigheden hoe je de STIP-Methode kunt toepassen en implementeren in je dagelijkse werk. Je leert de specifieke behoeften van kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers te onderkennen, en hoe je effectief kunt communiceren met deze doelgroep.

De Leergang biedt een unieke kans om je kennis en vaardigheden op het gebied van (psycho) geriatrische psychiatrie te verbeteren en je te kwalificeren als Teacher in de STIP-Methode. Na afloop van deze opleiding ben je in staat om ‘probleem’gedrag bij kwetsbare ouderen persoonsgericht en effectief te voorkomen en aan te pakken; en ben je in staat om in je organisatie een waardevolle bijdrage te leveren aan de kwaliteit van zorg voor verschillende doelgroepen zoals Geronto-psychiatrie, D-Zep, Korsakov, Crisis-opname afdeling en GRZ-plus. Aarzel dus niet en schrijf je vandaag nog in voor deze unieke multidisciplinaire Leergang !

Accreditatie

Na afronding van de opleiding ontvang je een diploma. Deze opleiding is geaccrediteerd door:

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) voor 40 punten
 • Accreditatiebureau – FGzPt voor 30 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals voor 54 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register voor 54 punten
 • Accreditatiebureau NIP-Eerstelijns psychologie voor 90 punten

Deze scholing is geaccrediteerd voor de volgende deskundigheidsgebieden:

 • Dementieverpleegkunde
 • Geriatrie-Gerontologie
 • GGZ
 • Neuro
 • Praktijkondersteuners huisartsen somatiek
 • Praktijkverpleegkunde

AANMELDEN EN MEER INFORMATIE:  https://www.breederode.nl/kies-cohort/95/leergang-integrale-psycho-geriatrische-psychiatrie-voor-probleemgedrag

In de reguliere primaire opleidingen binnen de gezondheidszorg wordt relatief weinig aandacht geschonken aan de psychiatrische problemen van kwetsbare ouderen. Kennis, kunde en vaardigheden schieten daardoor in de dagelijkse praktijk tekort. De belevingsgerichte zorg (realiteit en oriëntatietraining, validation, snoezelen en dergelijke), heeft  aanvulling nodig door psychotherapeutische interventies – aangepast aan het niveau van de  dementie – zo is wetenschappelijk aangetoond.

In de problematiek van dementie en overige cognitieve aandoeningen vormen de stemmings- en gedragsproblemen de belangrijkste factor. Ook als het gaat om de ervaren overbelasting van de mantelzorg in samenhang met een laag competentiegevoel. Tot de cognitieve aandoeningen rekenen we onder meer de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, dementie op jongere leeftijd, Korsakov, Lewy Body Dementie, Frontotemporaal Dementie (Pick) en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Stichting Wetenschap Balans gaat uit van een ‘stepped care’ model en richt zich hierbij met name op stap 3 (belevingsgerichte zorg) en stap 4 (psychotherapeutische interventies, plus of min ‘personalised’ psychofarmaca). De lichtere gevallen volgen stap 1 Presentie, empathie en respect en 2 Regelmaat, rust en reinheid afgestemd op de individuele persoon.

Ernstige stemmings- en gedragsproblemen worden vaak aangepakt met belevingsgerichte zorg (realiteit en oriëntatietraining, validation, snoezelen en dergelijke), maar dit is meestal niet voldoende. Het effect van psychotherapeutische interventies, aangepast aan het niveau van de dementie, heeft een aanzienlijke meerwaarde. Dit is wetenschappelijk aangetoond tot wel 100% meer effect. Om matige tot ernstige stemmings- en gedragsproblemen effectief aan te pakken is het van groot belang dat de zorgprofessionals goed hierin zijn opgeleid en geen handelingsverlegenheid ervaren.

Stichting Wetenschap Balans ontwikkelt en verzorgt onderwijs om een breed scala aan professionals in de zorg aan deze kwaliteiten te laten voldoen.

Op 28 juli 2014 is Psy-Ger-On opgegaan in Stichting Wetenschap Balans.

Stichting Wetenschap Balans biedt opleidingen voor professionals op het gebied van meervoudige (psychiatrische) problemen bij kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Stichting Wetenschap Balans ontwerpt en verzorgt onderwijs in de vorm van geaccrediteerde scholing en bijscholing voor diverse disciplines zoals verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, vaktherapeuten,  paramedici – waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten-en dementiecasemanagers. De inhoud van het onderwijs is zoveel mogelijk gebaseerd op ‘evidence based interventies’. Stichting Wetenschap Balans werkt daarbij nauw samen met professionals op verschillende vakgebieden, die als verwijzer, hulpverlener, opleider en lector een jarenlange ervaring hebben binnen de geriatrie. Die ervaring berust op zowel de intra- als de transmurale zorg voor kwetsbare ouderen m.n. lijdend aan psychiatrische problemen.

Vanuit een interdisciplinair perspectief biedt Stichting Wetenschap Balans een professioneel opleidingsaanbod. Dit aanbod is opgebouwd uit aparte modules die gericht zijn op specifieke competenties. Deze zijn te volgen door individuele professionals. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om incompany-opleidingen op maat – binnen een  instelling – toegesneden op verschillende leerniveaus te organiseren. Deze maatwerkopleiding is uitermate geschikt voor toepassing in de psychogeriatrie en ouderen-psychiatrie in. De educatieve inhoud kan zich richten op  bijscholing, maar ook onderdeel zijn van een primaire beroepsopleiding in de ouderenzorg.

Kwaliteit van leven en zelfredzaamheid vormen belangrijke centrale waarden voor kwetsbare ouderen met multipele psychiatrische problematiek. Deze waarden kunnen alleen worden gewaarborgd wanneer de hulp en behandeling in handen is van professionele behandelaars en is gericht op zowel de oudere zelf als zijn omgeving. De unieke, persoonlijke eigenschappen van de kwetsbare, oudere mens vormen het uitgangspunt voor alle scholingsactiviteiten van Stichting Wetenschap Balans.