Psy-Ger-On

Hier vindt u informatie over Psy-Ger-On. Aanbieder van opleidingen voor professionals op het gebied van meervoudige (psychiatrische) problemen bij kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers.

Op 28 juli 2014 is Psy-Ger-On opgegaan in Stichting Wetenschap Balans.

Stichting Wetenschap Balans biedt opleidingen voor professionals op het gebied van meervoudige (psychiatrische) problemen bij kwetsbare ouderen en hun mantelzorgers. Stichting Wetenschap Balans ontwerpt en verzorgt onderwijs in de vorm van geaccrediteerde scholing en bijscholing voor diverse disciplines zoals verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen, vaktherapeuten,  paramedici – waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten-en dementiecasemanagers. De inhoud van het onderwijs is zoveel mogelijk gebaseerd op ‘evidence based interventies’. Stichting Wetenschap Balans werkt daarbij nauw samen met professionals op verschillende vakgebieden, die als verwijzer, hulpverlener, opleider en lector een jarenlange ervaring hebben binnen de geriatrie. Die ervaring berust op zowel de intra- als de transmurale zorg voor kwetsbare ouderen m.n. lijdend aan psychiatrische problemen.

Vanuit een interdisciplinair perspectief biedt Stichting Wetenschap Balans een professioneel opleidingsaanbod. Dit aanbod is opgebouwd uit aparte modules die gericht zijn op specifieke competenties. Deze zijn te volgen door individuele professionals. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om incompany-opleidingen op maat – binnen een  instelling – toegesneden op verschillende leerniveaus te organiseren. Deze maatwerkopleiding is uitermate geschikt voor toepassing in de psychogeriatrie en ouderen-psychiatrie in. De educatieve inhoud kan zich richten op  bijscholing, maar ook onderdeel zijn van een primaire beroepsopleiding in de ouderenzorg.

Kwaliteit van leven en zelfredzaamheid vormen belangrijke centrale waarden voor kwetsbare ouderen met multipele psychiatrische problematiek. Deze waarden kunnen alleen worden gewaarborgd wanneer de hulp en behandeling in handen is van professionele behandelaars en is gericht op zowel de oudere zelf als zijn omgeving. De unieke, persoonlijke eigenschappen van de kwetsbare, oudere mens vormen het uitgangspunt voor alle scholingsactiviteiten van Stichting Wetenschap Balans.

In de reguliere primaire opleidingen binnen de gezondheidszorg wordt relatief weinig aandacht geschonken aan de psychiatrische problemen van kwetsbare ouderen. Kennis, kunde en vaardigheden schieten daardoor in de dagelijkse praktijk tekort. De belevingsgerichte zorg (realiteit en oriëntatietraining, validation, snoezelen en dergelijke), heeft  aanvulling nodig door psychotherapeutische interventies – aangepast aan het niveau van de  dementie – zo is wetenschappelijk aangetoond.

In de problematiek van dementie en overige cognitieve aandoeningen vormen de stemmings- en gedragsproblemen de belangrijkste factor. Ook als het gaat om de ervaren overbelasting van de mantelzorg in samenhang met een laag competentiegevoel. Tot de cognitieve aandoeningen rekenen we onder meer de ziekte van Alzheimer, vasculaire dementie, dementie op jongere leeftijd, Korsakov, Lewy Body Dementie, Frontotemporaal Dementie (Pick) en Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Stichting Wetenschap Balans gaat uit van een ‘stepped care’ model en richt zich hierbij met name op stap 3 (belevingsgerichte zorg) en stap 4 (psychotherapeutische interventies, plus of min ‘personalised’ psychofarmaca). De lichtere gevallen volgen stap 1 Presentie, empathie en respect en 2 Regelmaat, rust en reinheid afgestemd op de individuele persoon.

Ernstige stemmings- en gedragsproblemen worden vaak aangepakt met belevingsgerichte zorg (realiteit en oriëntatietraining, validation, snoezelen en dergelijke), maar dit is meestal niet voldoende. Het effect van psychotherapeutische interventies, aangepast aan het niveau van de dementie, heeft een aanzienlijke meerwaarde. Dit is wetenschappelijk aangetoond tot wel 100% meer effect. Om matige tot ernstige stemmings- en gedragsproblemen effectief aan te pakken is het van groot belang dat de zorgprofessionals goed hierin zijn opgeleid en geen handelingsverlegenheid ervaren.

Stichting Wetenschap Balans ontwikkelt en verzorgt onderwijs om een breed scala aan professionals in de zorg aan deze kwaliteiten te laten voldoen.

Leergang ‘Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Onbegrepen gedrag’

Stichting Wetenschap Balans biedt de leergang ‘Integrale (psycho)geriatrische psychiatrie voor ‘Onbegrepen gedrag’ aan. De aandacht is gericht op zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de individuele persoon. De deelnemer formuleert zijn persoonlijke leerdoelen en werkt hieraan gedurende de gehele leergang.

In een groot onderzoek is wetenschappelijk aangetoond dat psychotherapeutische interventie, aangepast aan het niveau van cognitief functioneren/ dementie, tot wel 100 % meerwaarde heeft (Bakker e.a. 2010/11). Om matige tot ernstige stemmings- en gedragsproblemen effectief aan te pakken is het van groot belang dat de zorgprofessionals hierin op de juiste wijze zijn opgeleid en geen handelingsverlegenheid ervaren.

Deze leergang richt zich op een interdisciplinaire, integrale benadering van de verschillende psychogeriatrische en psychiatrische problemen (‘Onbegrepen gedrag’) bij kwetsbare ouderen en de belasting van de mantelzorgers. De aandacht is gericht op zowel de mogelijkheden als de beperkingen van de individuele persoon.

Deze leergang is gebaseerd op de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso en NIP 2018.

Heb je al langere tijd de behoefte om meer te betekenen voor de psychische problemen van je patiënten?

Heb je meer oog gekregen voor de belasting van de mantelzorger? Wil je goed toegerust zijn voor de Wet Zorg en Dwang? Wil je de richtlijn van Verenso & NIP in zijn volle diepte kunnen toepassen? Wil je intensiever leren samenwerken met je collega’s? Dan is deze leergang een uitgelezen mogelijkheid om je vaardigheden in een prettige sfeer interprofessioneel te vergroten.Deelnemers hebben de mogelijkheid om opdrachten samen te doen met bijvoorbeeld een collega uit de eigen organisatie.

Waarom kiezen voor deze opleiding? 

Deze interdisciplinaire leergang is de essentie van geïntegreerd werken in de geriatrische psychiatrie:

  • Alle stappen van het klinisch redeneren bij probleemgedrag komen aan bod
  • Sterk praktijkgericht met een stevige theoretische basis
  • Psychotherapeutische invalshoek (meest werkzaam)
  • Past naadloos binnen de richtlijn Probleemgedrag van Verenso/NIP; en gaat verder
  • Bewust worden van de eigen lacunes ofwel je eigen leer-agenda voor de toekomst
  • Groot aantal accreditatiepunten:

Doelstelling

 • Het ontwikkelen en versterken van de eigen professionele vaardigheden ten aanzien van interdisciplinaire psychogeriatrische behandeling en zorg in klinische en ambulante setting
 • Deelnemers weten de DSA-diagnostiek te hanteren met betrekking tot ziekte en functiekenmerken en het individugericht en interdisciplinair werken, waarvan het omgaan met kennisverschillen tussen disciplines deel uitmaakt. DSA (Dynamische Systeem Analyse) is een methode om het werken met (psycho)geriatrische patiënten overzichtelijk en daarmee eenvoudiger te maken.
 • Het optimaliseren van een interventiegerichte attitude vanuit respect voor, en gelijkwaardigheid aan de cliënt met PG-problematiek waarbij de problemen en mogelijkheden van de cliënt en zijn systeem centraal worden gesteld
 • Het bieden van ruimte om vanuit persoonlijke motieven gekoppeld aan positie en deskundigheid een eigen professionele bijdrage te leveren aan de leergang

Doelgroep

Deze interdisciplinaire leergang is speciaal opgezet voor medisch specialisten in de ouderenzorg, maar ook voor overige specialisten en hulpverleners in de ouderenzorg zoals Specialist Ouderengeneeskunde / Verpleegkundig specialisten / Physician Assistants / hboV-ers / SPH-ers / Ergo- & fysiotherapeuten / Vaktherapeuten / Logopedisten / Maatschappelijk werkenden / Wijkverpleegkundigen / Casemanagers / Psychologen.

SectorplanPlus

SectorplanPlus is een subsidieregeling voor werkgevers in de zorg om een extra impuls aan scholing te kunnen geven. SectorplanPlus geniet grote belangstelling van zorgwerkgevers.

Scholing is belangrijk voor medewerkers om nieuwe medewerkers een goede start te bieden en medewerkers die al in dienst zijn zich te kunnen ontwikkelen. De scholingsimpuls van SectorplanPlus investeert in opscholing van medewerkers zodat werkgevers intern doorlopende leerlijnen kunnen aanbieden.

Kijk voor meer informatie op www.sectorplanplus.nl.

Accreditatiepunten

 • Accreditatie Bureau Cluster 1 (Huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde en artsen voor verstandelijk gehandicapten) (ABC1) – 40 punten
 • Accreditatiebureau – FGzPt – 44 punten
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals – 54 punten
 • Accreditatiebureau Verpleegkundig Specialisten Register – 54 punten
 • Accreditatiebureau NIP-Eerstelijns psychologie – 48 punten

Praktische informatie

 • Start- en eind datum: de 4 leergang start op 10 mei 2021 en eindigt op 24 januari 2022
 • Locatie: Breederode Hogeschool, Wijnhaven 36 te Rotterdam
 • Kosten: € 2.750 (excl. literatuur ca. €100) of 6 maandelijkse termijnen van € 458,33
 • Bekijk hier de website van Breederode Hogeschool voor meer informatie over deze leergang.