Maandelijkse archieven: mei 2023

Update vanuit STIP-Methode Project

Plan voor landelijk gecoördineerde Regionale Expertise Centra ‘Probleem’gedrag (RECP’s); 4 jaar beleidscyclus. Op 16 maart 2023 hebben we onder dag-voorzitterschap van Marius Buiting een succesvolle werkconferentie ‘Masterplan methodische aanpak probleemgedrag bij dementie’ (conform richtlijn Verenso/NIP en V&VN, 2018) gehad in Hotel New York. Bijna alle betrokken koepelorganisaties waren aanwezig. Een beeld werd geschetst van de […]

Wijzigingsverzoek DBC Geriatrische Revalidatie Zorg ingediend bij de NZa

Actiz heeft ondersteund door Verenso in april 2023 een wijzigingsverzoek DBC Geriatrische Revalidatie Zorg ingediend bij de NZa. Dit verzoek is voorbereid vanuit Stichting  Wetenschap Balans in vervolg op de drukbezochte werkconferentie ‘GRZ en Gedrag’ op 3 september 2021 in Den Bosch. Zie de uitwerking van de werkconferentie via deze LINK