Maandelijkse archieven: oktober 2016

Teken het manifest voor een betere ouderenzorg!

Vind u ook dat ouderenzorg beter moet in Nederland? Lees het artikel van Hugo Borst en Carin Gaemers in het AD en onderteken het manifest. Dit sluit naadloos aan op het commentaar artikel dat Ton Bakker eerder schreef voor het Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie: “Er is disciplinebreed sprake van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op het […]

Onbevoegd en onbekwaam in de zorg voor kwetsbare ouderen!

De laatste jaren is er veel te doen over de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de snel groeiende groep kwetsbare ouderen, specifiek de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De bescheiden resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke verbetering, zoals die naar voren komen in het NPO-programma, laten zien dat interventies bij kwetsbare ouderen niet gemakkelijk succesvol zijn […]