Maandelijkse archieven: januari 2024

Goedkeuring eindverslag: ‘VIMP-STIP: Routekaart naar een Masterplan Methodische aanpak probleemgedrag bij dementie’

Recent kreeg Stichting Wetenschap Balans de goedkeuring van ZonMw voor het eindverslag en de nota To Act or To Neglect?! Nota Routekaart voor een landelijk masterplan ‘Probleem’gedrag bij dementie’ . “We hebben het verslag met interesse gelezen en zijn van mening dat u een goede invulling heeft gegeven aan de doelstellingen van het project. Zo […]