Categorie archieven: Publicaties

Samenwerking Hogeschool Rotterdam en Stichting Wetenschap Balans

Op 29 juni hebben Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Stichting Wetenschap Balans een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst zal onderzoek worden verricht op verschillende thema’s rond ouderenzorg. Onderzoek Het onderzoek vindt plaats op de terreinen preventie van functieverlies, transitie van ziekenhuis naar (verpleeg)huis met aandacht voor revalidatie en herstel, en neuropsychiatrie. Daarbij […]

Onbevoegd en onbekwaam in de zorg voor kwetsbare ouderen!

De laatste jaren is er veel te doen over de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de snel groeiende groep kwetsbare ouderen, specifiek de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De bescheiden resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke verbetering, zoals die naar voren komen in het NPO-programma, laten zien dat interventies bij kwetsbare ouderen niet gemakkelijk succesvol zijn […]

Boek ‘Klinisch redeneren bij ouderen’ verschenen

Op 31 juli verscheen het boek ‘Klinisch redeneren bij ouderen – functiebehoud in levensloopperspectief’ over integratieve persoonsgerichte dementiezorg, onder redactie van Ton Bakker, Vera Habes, Germieke Quist, Judith van der Sande en Wim van de Vrie. Ton Bakker heeft drie hoofdstukken in het boek geschreven: Hoofdstuk 1: Inleiding van Deel 1 – Theoretische uitgangspunten Hoofdstuk 8a: Verstoringen […]

Boek ‘Meer kwaliteit van Leven’ verschenen

Op 10 maart verscheen het boek ‘Meer kwaliteit van leven’ over integratieve persoonsgerichte dementiezorg, onder redactie van dr. Rose-Marie Dröes, dr. Philip Scheltens en dr. Jos Schols. Ton Bakker heeft twee hoofdstukken in het boek geschreven: Hoofdstuk 4: De arts en de niet-medicamenteuze behandeling van dementie Hoofdstuk 14: Hulp bij het handhaven van een emotionele balans […]