Samenwerking Hogeschool Rotterdam en Stichting Wetenschap Balans

Op 29 juni hebben Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Stichting Wetenschap Balans een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst zal onderzoek worden verricht op verschillende thema’s rond ouderenzorg.

Onderzoek

Het onderzoek vindt plaats op de terreinen preventie van functieverlies, transitie van ziekenhuis naar (verpleeg)huis met aandacht voor revalidatie en herstel, en neuropsychiatrie. Daarbij is een aantal aandachtsgebieden belangrijk: zelfregie van de (kwetsbare) oudere, de rol van de professional (vakinhoudelijke kennis met betrekking kwetsbare ouderen), methodisch werken in interactie met andere beroepsbeoefenaren, vrijwilligers, mantelzorgers en de oudere zelf.

Het onderzoek staat onder leiding van lector dr. Ton Bakker, tevens directeur van Stichting Wetenschap Balans. Stichting Wetenschap Balans financiert deze lectorplaats voor twee dagen per week de komende twee jaar.

Lees meer op de site van Hogeschool Rotterdam