Boek ‘Klinisch redeneren bij ouderen’ verschenen

Op 31 juli verscheen het boek ‘Klinisch redeneren bij ouderen – functiebehoud in levensloopperspectief’ over integratieve persoonsgerichte dementiezorg, onder redactie van Ton Bakker, Vera Habes, Germieke Quist, Judith van der Sande en Wim van de Vrie.

Ton Bakker heeft drie hoofdstukken in het boek geschreven:

  • Hoofdstuk 1: Inleiding van Deel 1 – Theoretische uitgangspunten
  • Hoofdstuk 8a: Verstoringen bij psychische veroudering – dementie
  • Hoofdstuk 9c: Verstoringen bij sociale veroudering – Woon- en leefomgeving vanuit sociotherapeutisch perspectief

De auteurs behandelen een aantal theoretische uitgangspunten en presenteren hun visie op ouder worden en klinisch redeneren. Vervolgens lichten ze de toepassing van verpleegkundige theorieën en de rol van verpleegkundigen toe. Aan de hand van redeneerhulpen die de verpleegkundige kan gebruiken inde dagelijkse zorg werken ze verschillende specifieke verstoringen van de somatische/psychische en sociale veroudering uit. Tot slot bespreken de auteurs diverse geriatrische thema’s die niet aandoening-gebonden zijn, maar wel bepalend zijn voor de uitvoering van de zorg.

Klik hier voor meer informatie en bestellen.