Leergang integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Onbegrepen gedrag’

Heb je al langere tijd de behoefte om meer te betekenen voor de psychische problemen van je patiënten? Heb je meer oog gekregen voor de belasting van de mantelzorger? Wil je goed toegerust zijn voor de Wet Zorg en Dwang? Wil je de richtlijn van Verenso & NIP in zijn volle diepte kunnen toepassen? Wil je intensiever leren […]

Voortgangsbericht: onderzoeksproject ‘de gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie’

Op 15 juli heeft de eerste klankbordgroepenvergadering plaats gevonden bij Zellingen, Capelle a/d Ijssel en WVO (werk voor ouderen) in Vlissingen. In de klankbordgroepen werken mantelzorger, afdeling, behandelteam en manager met elkaar samen, gemodereerd door Corine van Maar op het gebied van implementatie en Ton Bakker op het gebied van gedrag. We zijn enthousiast en […]

Onderzoeksproject ‘de gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie’ (STIP methodiek)

Voor dit project is een nieuwe, complete aanpak van probleemgedrag ontwikkeld, gebaseerd op de Richtlijn Probleemgedrag van Verenso. In deze richtlijn zijn drie aanpakken genoemd die effectief waren (IRR, STA OP!, GRIP). De projectgroep bestaat uit de betrokkenen van deze drie aanpakken, waarbij samen tot één gecombineerde methodiek is gekomen: STIP. Deze aanpak zal in […]

LOVAH Ledenraad 7 juni 2019

Tijdens de LOVAH ledenraad op 7 juni 2019 hield Ton Bakker een lezing over kwetsbare ouderen. Focus ligt op de uitoefening van toekomstige huisartsenpraktijken vanuit het oogpunt van passende zorg voor kwetsbare ouderen inclusief preventie. De ledenraad vond plaats op vrijdag 7 juni, van 14.00 – 17.00 uur in de Schola Medica (Orteliuslaan 750, Utrecht), […]