Boeken

2019 Bakker TJEM, e.a., Klinisch redeneren bij ouderen – functiebehoud in levensloopperspectief. 3e (herziene) druk. Bohn Stafleu van Loghum; 2019.
2015 Bakker TJEM, Klinisch redeneren bij ouderen – functiebehoud in levensloopperspectief. Reed Business Education; 2015.
H1: Inleiding Deel 1 – Theoretische uitgangspunten
H8a – Verstoringen bij psychische veroudering – dementie.
H9c – Verstoringen bij sociale veroudering – woon- en leefomgeving vanuit sociatherapeutisch perspectief.
2015 Bakker TJEM, Klinisch redeneren bij ouderen – functiebehoud in levensloopperspectief. Reed Business Education; 2015.
H1: Inleiding Deel 1 – Theoretische uitgangspunten
H8a – Verstoringen bij psychische veroudering – dementie.
H9c – Verstoringen bij sociale veroudering – woon- en leefomgeving vanuit sociatherapeutisch perspectief.
2015 Bakker TJEM, Dröes R-M., Scheltens P., Schols J., Meer kwaliteit van leven – over integratieve persoonsgerichte dementiezorg. Diagnosis Uitgevers; 2015.
H4 – De arts en de niet-medicamenteuze behandeling van dementie.
H14 – Hulp bij het handhaven van een emotionele balans.
2014 Bakker TJEM, Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief – Werkzame preventie door het leven heen – (To Do or not To Do). Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij; 2014.
2010 Bakker TJEM, Sipsma DH, Diesfeldt HFA (Hoofdredactie). Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen; Kon. Van Gorcum, Assen.
 
2006 Helden M van, Bakker TJEM. Persoonlijkheidsstoornissen in de psychogeriatrie – Langs de Dynamische Systeem Analyse; Reed Business Information, Maarssen.
 
2004 Helden M van, Bakker TJEM. Somatoforme stoornissen in de psychogeriatrie – Langs de Dynamische Systeem Analyse; Reed Business Information, Maarssen.
  Helden M van, Bakker TJEM. Kleur bekennen in de psychogeriatrie – DSA in zakformaat -; Reed Business Information, Maarssen.
 
2003 Helden M van, Bakker TJEM. Depressie in de psychogeriatrie – Langs de Dynamische Systeem Analyse; Reed Business Information, Maarssen.
 
2002 Lee, J van der, Bakker TJEM. Psychogeriatrie – Interdisciplinaire praktijk volgens de Dynamische Systeem Analyse; Reed Business Information, Maarssen.
 
2000 Bakker TJEM, Schroots JJF, Sipsma DH. Evenwichtig ouder worden, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem.
 
1997 Bakker TJEM. Psycho-geriatrie, behandelpraktijk in meer dimensies, Swets en Zeitlinger B.V., Lisse.
 
1994 Bakker TJEM,Lit AC,Schroots JJF.  Naar een nieuwe psychogeriatrie; Pluriform en complex, Swets en Zeitlinger B.V., Lisse.
 
1992 Bakker TJEM. Integrale Psychogeriatrie in de praktijk, Swets en Zeitlinger B.V.,  Lisse.