Jaarverslagen

DUURZAME ZORG VAN KWETSBARE OUDEREN

Klik hier voor het jaarverslag 2015 van Stichting Wetenschap Balans.


Klik op de volgende link SWB samenvatting jaarrekening 2016  voor het jaarverslag 2016 van Stichting Wetenschap Balans.


Toelichting op V&W 2016 en 2017

2016

In 2016 is het balanstotaal ten opzichte van 2016 sterk afgenomen als gevolg van achterblijvende inkomsten en gelijkblijvende vaste kosten.

Voor 2017 wordt een aanpassing van de werkwijze van SW Balans uitgewerkt en doorgevoerd.

2017

Samen met het bestuur heeft de directeur besloten dat de focus in 2017 ligt op het realiseren van ombuigingen en het verhogen van de inkomsten. Om de verliezen om te zetten naar een positieve balans is de organisatie van Stichting Wetenschap Balans herzien. Het vaste kantoor is vervangen door een contract met Regus in de vorm van een flexkantoor. Het vaste secretariaat is omgezet naar een virtuele secretariaat. Dit is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met Het Secretaressebureau. Extra inkomsten worden gerealiseerd in samenwerking met nieuwe opdrachtgevers/samenwerkingspartners. Het lukt steeds beter de missie van Stichting Wetenschap Balans uit te dragen.

De resultaten van deze inspanningen moeten in 2018 zichtbaar worden. De eerste tekenen van herstel zijn eind 2017 reeds waarneembaar.

Klik hier voor de SWB samenvatting jaarrekening 2017.