Nationale publicaties

2018 Bakker TJEM, e.a. 2 Hoofdstukken gepubliceerd in boek over persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen onder redactie van Bas van Alphen.
  Bakker TJEM, Angst in de palliatieve fase: een geïntegreerde aanpak (in druk). Nurse Academy O&T
  Bakker TJEM, Hoe kijk je naar ouderen? Nurse Academy O&T, nummer 1
  Bakker TJEM, Klinisch redeneren bij ouderen: functiebehoud in levensloop perspectief
2016 Bakker TJEM. Er is disciplinebreed sprake van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op het gebied van kwetsbare ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr. DOI 10.1007/s12439-016-0193-2 Oct 2016.
2014 De Vos AJBM, Asmus-Szepesi KJE, Bakker TJEM, de Vreede PL, van Wijngaarden JDH, Steyerberg EW, Mackenbach JP, Nieboer AP. Integrale interventie ter voorkoming van functieverlies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2014 Nov 18;12:7
2013 Bakker TJEM, Wulff RE. De tijd is voorbij…. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie; nr 44, pag. 233-236.
 
2012 Bakker TJEM, Duivenvoorden HJ, Lee J van der, Olde Rikkert MGM, Beekman AJ, Ribbe MW. Integratief reactivering- en rehabilitatieprogramma voor psychogeriatrische patiënten; gunstig effect, ook op mantelzorgers. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde; nr. 15, pag. 626-633.
 
2010 Bakker TJEM, Duivenvoorden HJ, Lee J van der, Krulder JWM, Driesen JJM, Ribbe MW. Prevalentie en prognostisch belang van risicofactoren voor lange opnameduur onder ouderen bij ziekenhuisopname; een klinisch-empirische studie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie; nr. 41, pag. 177-186.
 
2009 Bakker TJEM, Lee J van der. Integratieve reactivering en rehabilitatie (IRR). Een revalidatieprogramma voor kwetsbare ouderen, lijdend aan multipele psychiatrische functiestoornissen, en hun mantelzorgers. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde; nr 34 (1), pag. 24-28.
 
2007 Bakker TJEM, Duivenvoorden HJ, Lee J van der, Ribbe MW. De relatie van psychiatrische functiestoornissen met cognitie, activiteiten dagelijks leven (ADL) en biografische gegevens; een replicatie-onderzoek op een polikliniek voor cognitieve functiestoornissen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie; nr. 38, pag. 77-87.
 
2005 Bakker TJEM, Tilborg C van. De ouderen als bliksemafleider voor onze huidige frustraties; iedereen de dupe. Zorg en Ondernemen; nr. 5.
 
2004 Bakker TJEM. Psychogeriatrische reactivering bij psychiatrische functiestoornissen: een Randomized Clinical Trial. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde; nr. 28, pag. 11-12.
 
2002 Legra MJH, Bakker TJEM. Rationeel – Emotieve Therapie in de psychogeriatrie: een nieuwe toepassing ? Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 2002; nr. 33, pag. 101-106.
  Bakker TJEM. De verpleeghuisarts en het glazen plafond. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde; nr. 3, pag. 15-16.
 
1999 Vermeijden JA, Bakker TJEM. Onderzoek naar prognostische patiëntkenmerken voor kortdurende somatische reactivering. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde; nr. 1, pag. 9-11.
  Bakker TJEM. Geen ketenzorg zonder zorginformatie – Dataverzameling behoeft een forse investering. Medisch Contact, 1999; nr. 16, pag. 574-576.
 
1996 Bakker TJEM. De dynamische systeemanalyse (1) – Een pleidooi voor integrale interventie. Activiteitensector; nr. 2, pag. 10-14.
  Bakker TJEM, Das JWM. Het verpleeghuis als expertisecentrum voor chronisch geriatrische zorg. Medisch Contact; november, pag. 1560-1562.
  Bakker TJEM.De ontwikkeling van de Dynamische Systeem Analyse; – Een ‘Lange Mars’ door de psychogeriatrie. Denkbeeld; augustus, pag. 28-32.
  Bakker TJEM, Heijden AJL  v.d., Graaf J de. Woon- of zorginhoudelijk perspectief; Does it matter?’ Gezondheidszorg & Management; nr. 9, pag. 16-17.
  Bakker TJEM. Nieuwe uitgangspunten voor interventie; chronisch psychogeriatrisch concept op basis Dynamische Systeem Analyse. Stichting Sympoz, Ontwikkelingen in de gezondheidszorg; nr. 23, pag. 84-93.
 
1993 Bakker TJEM. Kortdurende psychogeriatrische reactivering in het verpleeghuis. Vox Hispitii. februari, pag. 4-7.
  Bakker TJEM. Kanttekeningen bij het onderzoek naar samenwerking. Gezondheidszorg & Management; nr. 10, pag. 20.
  Bakker TJEM, Bergen v.d.- Linden v.d. AM. De latrelatie tussen verzorgingstehuis en verpleeghuis. Medisch Contact; maart, pag. 342-344.
 
1991 Severijns MAB, Bakker TJEM. Een actieve strategie voor het verzorgingshuis. Zorg en Ondernemen, 1991;nr. 1, pag. 20-23.
 
1990 Bakker TJEM, Das JWM. Zorgvernieuwers moeten hun project op werkbijeenkomst verdedigen. HZH; juni, pag. 499-501.
  Severijns MAB, Bakker TJEM. Een functiegerichte aanpak in de psychogeriatrie. Medisch Contact; nr. 45, pag.1347-1349.
 
1989 Severijns MAB, Vermeijden JA, Bakker TJEM. Het centrale patiëntendossier in het verpleeghuis. Medisch Contact; nr. 45, pag. 1481-1483.
 
1987 Bakker TJEM. Model voor een dynamische systeemanalyse. Metamedica; nr. 5, pag. 374-394.