Boeken

2019 Bakker TJEM, e.a., Klinisch redeneren bij ouderen – functiebehoud in levensloopperspectief. 3e (herziene) druk. Bohn Stafleu van Loghum; 2019.
2015 Bakker TJEM, Klinisch redeneren bij ouderen – functiebehoud in levensloopperspectief. Reed Business Education; 2015.
H1: Inleiding Deel 1 – Theoretische uitgangspunten
H8a – Verstoringen bij psychische veroudering – dementie.
H9c – Verstoringen bij sociale veroudering – woon- en leefomgeving vanuit sociatherapeutisch perspectief.
2015 Bakker TJEM, Dröes R-M., Scheltens P., Schols J., Meer kwaliteit van leven – over integratieve persoonsgerichte dementiezorg. Diagnosis Uitgevers; 2015.
H4 – De arts en de niet-medicamenteuze behandeling van dementie.
H14 – Hulp bij het handhaven van een emotionele balans.
2014 Bakker TJEM, Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief – Werkzame preventie door het leven heen – (To Do or not To Do). Rotterdam: Hogeschool Rotterdam Uitgeverij; 2014.
2010 Bakker TJEM, Proefschrift Integrative Reactivation and Rehabilitation to Reduce Multiple Psychiatric Symptoms of Psychogeriatric Patients and Caregiver Burden. “Dit onderzoek is gefinancierd door ZonMw, Stichting Wetenschappelijk Fonds en Argos Zorggroep.” 
2010 Bakker TJEM, Sipsma DH, Diesfeldt HFA (Hoofdredactie). Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen; Kon. Van Gorcum, Assen.
2006 Helden M van, Bakker TJEM. Persoonlijkheidsstoornissen in de psychogeriatrie – Langs de Dynamische Systeem Analyse; Reed Business Information, Maarssen.<
2004 Helden M van, Bakker TJEM. Somatoforme stoornissen in de psychogeriatrie – Langs de Dynamische Systeem Analyse; Reed Business Information, Maarssen.
2004 Helden M van, Bakker TJEM. Kleur bekennen in de psychogeriatrie – DSA in zakformaat -; Reed Business Information, Maarssen.
2003 Helden M van, Bakker TJEM. Depressie in de psychogeriatrie – Langs de Dynamische Systeem Analyse; Reed Business Information, Maarssen.
2002 Lee, J van der, Bakker TJEM. Psychogeriatrie – Interdisciplinaire praktijk volgens de Dynamische Systeem Analyse; Reed Business Information, Maarssen.
2000 Bakker TJEM, Schroots JJF, Sipsma DH. Evenwichtig ouder worden, Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Diegem.
1997 Bakker TJEM. Psycho-geriatrie, behandelpraktijk in meer dimensies, Swets en Zeitlinger B.V., Lisse.
1994 Bakker TJEM,Lit AC,Schroots JJF.  Naar een nieuwe psychogeriatrie; Pluriform en complex, Swets en Zeitlinger B.V., Lisse.
1992 Bakker TJEM. Integrale Psychogeriatrie in de praktijk, Swets en Zeitlinger B.V.,  Lisse.