DUURZAME ZORG VAN KWETSBARE OUDEREN

2023

2022

De Stichting heeft het jaar 2022 met een negatief resultaat van € 15.325,00 afgesloten. Ten opzichte van 2021 is dat een verdere teruggang met € 8.362,00.
De reden hiervan is te herleiden in een afname de omzet in 2022 van 5K en een toename in de kosten van 3K ten opzichte van 2021.
De directe kosten zijn afgenomen met 9K en de indirecte kosten zijn toegenomen met 12K. Het percentage van de kosten blijft hierdoor gelijk, waardoor het verlies beperkt is gebeleven t.o.v. de verminderde omzet

In 2022 is het STIP-Methode onderzoek afgerond, een ZonMw-gefinancierd implementatie-onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren bij het toepassen van de Richtlijn Probleemgedrag (2018). De Stuurgroep van dit onderzoek was zeer breed samengesteld met deelname van alle onderzoekers die eerder ZonMw-gefinancierd onderzoek hebben uitgevoerd naar interventies bij probleemgedrag bij dementie. In een Factsheet zijn de bevindingen van het implementatie-onderzoek kort beschreven. Tevens is een Outline van een plan van aanpak hieraan toegevoegd
Door ZonMw gefinancierd onderzoek werpt inderdaad zijn vruchten af! IRR-programma 2011; GRIP 2014; STA OP 2018 en STIP-Methode 2022.
Het STIP-Methode onderzoek combineert de eerste drie effectieve programma’s en bevestigt op basis van wetenschappelijk onderzoek de
eerdere bevindingen van de verontrustende IGJ-rapporten uit 2015/2020 naar de kwaliteit van zorg bij probleemgedrag van mensen met
dementie.

De noodzaak om deze complexe problematiek aan te pakken wordt extra onderstreept door het recente (mei 2022) rapport van Vilans
hierover en twee Pointer TV uitzendingen (juni 2022). Naast het psychisch lijden van de oudere mens met dementie en hun mantelzorg
raakt ook het verzorgend personeel zwaar overbelast. Men voelt zich ernstig te kort schieten op dit belangrijke onderdeel van de dementiezorg.
Bijna de helft overweegt zelfs om deze reden het beroep te verlaten.

Bekijk hier de Balans en Resultatenrekening van 2022.

2021

De Stichting heeft het jaar 2021 met een negatief resultaat van € 6.963,00 afgesloten. Ten opzichte van 2020 is dat een teruggang van € 12.825,00. De reden hiervan betreft voornamelijk een afname van de omzet in 2021 van € 12.778, ten opzichte van 2020. De directe kosten zijn afgenomen met 7K en de indirecte kosten zijn toegenomen met 7K. Het percentage van de kosten blijft hierdoor gelijk, waardoor het verlies beperkt is gebleven t.o.v. de verminderde omzet. Het project “Nestore”, dat met een subsidie vanuit de EU werd gefinancierd, is afgerond in 2021. Dit project is separaat geregistreerd en wordt in de jaarrekening als bijzondere baten aangegeven. Deze activiteiten werden uitgevoerd samen met het Preventie Collectief.

Recent (2022) is het STIP-Methode onderzoek afgerond, een ZonMw-gefinancierd implementatie-onderzoek naar de belemmerende en bevorderende factoren bij het toepassen van de Richtlijn Probleemgedrag (2018). De Stuurgroep van dit onderzoek was zeer breed samengesteld met deelname van alle onderzoekers die eerder ZonMw-gefinancierd onderzoek hebben uitgevoerd naar interventies bij probleemgedrag bij dementie.

Bekijk hier de Balans en Resultatenrekening van 2021.

2020

De Stichting heeft het jaar 2020 met een positief resultaat van € 5.862,00 afgesloten. Ten opzichte van 2019 is dat een teruggang van € 2.870,00, ondanks de hogere omzet. De reden hiervan betreft o.a. een toename van de operationele kosten in 2020, ten behoeve van de ontwikkeling van formulieren op de SWB website, welke voor scholing zijn bestemd. Deze kosten zijn, m.u.v. enig onderhoud, een eenmalige uitgave. De overige kosten zijn goed onder controle, mede vanwege het feit dat de administratieve processen beter gestructureerd zijn. Het project “Nestore”, dat met een subsidie vanuit de EU wordt gefinancierd, wordt voortgezet in 2020. Dit project wordt separaat geregistreerd en zal in de jaarrekening als bijzondere baten worden aangegeven. Deze activiteiten worden uitgevoerd samen met het Preventie Collectief.

Noot: De verwachte impact van de crisis rond het COVID-19 virus is vooralsnog in 2020 niet zichtbaar in de omzet, de omzet is zelfs gestegen door de aanpassingen die zijn doorgevoerd vanwege de nieuwe omstandigheden.
De cursussen zijn redelijk goed verlopen, omdat deze veelal online konden plaatsvinden.

Bekijk hier de Balans 2020 en de Resultatenrekening 2020.

2019

De Stichting heeft het jaar 2019 met een positief resultaat van € 8.732,00 afgesloten. Ten opzichte van 2018 is dat een teruggang van € 3.929,00. De reden hiervan is het feit dat er minder eigen cursussen zijn afgenomen in 2019.

Het project “Nestore”, dat met een subsidie vanuit de EU wordt gefinancierd, wordt voortgezet in 2019. Dit project wordt separaat geregistreerd en zal in de jaarrekening als bijzondere baten worden aangegeven. De activiteiten van dit project zijn in 2019 voortgezet in de vorm van een pilot-onderzoek in oktober 2019. Deze activiteiten worden uitgevoerd samen met het Preventie Collectief. De stichting is in 2019 samen met partners in de zorg en medische centra een onderzoeksproject gestart onder de naam STIP, dit project wordt gefinancierd door ZonMw Memorabel en zal doorlopen tot 2021.

Klik hier voor de balans van 2019 en hier voor de resultatenrekening van 2019.

2018

De stichting heeft het jaar 2018 met een positief resultaat van € 12.661,00 afgesloten. Het verlies van de vorige jaren is hiermee volledig omgezet naar winst. In 2018 worden dus de eerste vruchten geplukt van de nieuwe koers die in 2017 door de directeur is ingezet.

Vorig boekjaar is er een start gemaakt met het project “Nestore”, welke met een subsidie vanuit de EU wordt gefinancierd. De activiteiten van dit project zijn in 2018 voortgezet ter voorbereiding van een pilot-onderzoek in oktober 2019. Deze activiteiten worden uitgevoerd samen met het Preventie Collectief.

Klik hier voor de balans van 2018 en hier voor de resultatenrekening van 2018.

2017

Samen met het bestuur heeft de directeur besloten dat de focus in 2017 ligt op het realiseren van ombuigingen en het verhogen van de inkomsten. Om de verliezen om te zetten naar een positieve balans is de organisatie van Stichting Wetenschap Balans herzien. Het vaste kantoor is vervangen door een contract met Regus in de vorm van een flexkantoor. Het vaste secretariaat is omgezet naar een virtuele secretariaat. Dit is mede mogelijk gemaakt door een samenwerking met Het Secretaressebureau. Extra inkomsten worden gerealiseerd in samenwerking met nieuwe opdrachtgevers/samenwerkingspartners. Het lukt steeds beter de missie van Stichting Wetenschap Balans uit te dragen.

Voor 2017 wordt een aanpassing van de werkwijze van SW Balans uitgewerkt en doorgevoerd.

De resultaten van deze inspanningen moeten in 2018 zichtbaar worden. De eerste tekenen van herstel zijn eind 2017 reeds waarneembaar.

Klik hier voor de SWB samenvatting jaarrekening 2017.

2016

In 2016 is het balanstotaal ten opzichte van 2016 sterk afgenomen als gevolg van achterblijvende inkomsten en gelijkblijvende vaste kosten.

Klik op de volgende link SWB samenvatting jaarrekening 2016  voor het jaarverslag 2016 van Stichting Wetenschap Balans.

2015

Klik hier voor het jaarverslag 2015 van Stichting Wetenschap Balans.