Nationale publicaties


2023
Bakker TJEM, C. Ziylan, H. Verstraeten, C. van Maar. Probleemgedrag bij mensen met dementie en de STIP-Methode – Gepersonaliseerde STapsgewijze Integrale Preventie en Behandeling  Geron – Tijdschrift over ouder worden & samenleving

2022
Bakker TJEM, J. Collet. De rol van persoonlijkheidsaspecten bij preventie en behandeling van ‘probleemgedrag’ bij dementie Met de STIP-methode helpen wij u op weg!  Senior – Tijdschrift voor kwaliteitsvolle ouderenzorg
2020 Bakker TJEM, T. Antheunissen, J. Collet. (H)erken de rol van de persoonlijkheid bij probleemgedrag van cliënten in het verpleeghuis en in de thuiszorg. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.
2018 Bakker TJEM, e.a. 2 Hoofdstukken gepubliceerd in boek over persoonlijkheidsstoornissen bij ouderen onder redactie van Bas van Alphen.
Bakker TJEM, Angst in de palliatieve fase: een geïntegreerde aanpak (in druk). Nurse Academy O&T
Bakker TJEM, Hoe kijk je naar ouderen? Nurse Academy O&T, nummer 1
Bakker TJEM, Klinisch redeneren bij ouderen: functiebehoud in levensloop perspectief
2017 Bakker TJEM, A.J.B.M. de Vos, R. van Balen, R.J.J. Gobbens. Geriatrische Revalidatiezorg: De juiste dingen goed doen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie.
2016 Bakker TJEM. Er is disciplinebreed sprake van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op het gebied van kwetsbare ouderen. Tijdschr Gerontol Geriatr. DOI 10.1007/s12439-016-0193-2 Oct 2016.
2014 De Vos AJBM, Asmus-Szepesi KJE, Bakker TJEM, de Vreede PL, van Wijngaarden JDH, Steyerberg EW, Mackenbach JP, Nieboer AP. Integrale interventie ter voorkoming van functieverlies bij ouderen tijdens ziekenhuisopname: het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. Tijdschr Gerontol Geriatr. 2014 Nov 18;12:7
2013 Bakker TJEM, Wulff RE. De tijd is voorbij…. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie; nr 44, pag. 233-236.
 
2012 Bakker TJEM, Duivenvoorden HJ, Lee J van der, Olde Rikkert MGM, Beekman AJ, Ribbe MW. Integratief reactivering- en rehabilitatieprogramma voor psychogeriatrische patiënten; gunstig effect, ook op mantelzorgers. Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde; nr. 15, pag. 626-633.
 
2010 Bakker TJEM, Duivenvoorden HJ, Lee J van der, Krulder JWM, Driesen JJM, Ribbe MW. Prevalentie en prognostisch belang van risicofactoren voor lange opnameduur onder ouderen bij ziekenhuisopname; een klinisch-empirische studie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie; nr. 41, pag. 177-186.
 
2009 Bakker TJEM, Lee J van der. Integratieve reactivering en rehabilitatie (IRR). Een revalidatieprogramma voor kwetsbare ouderen, lijdend aan multipele psychiatrische functiestoornissen, en hun mantelzorgers. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde; nr 34 (1), pag. 24-28.
 
2007 Bakker TJEM, Duivenvoorden HJ, Lee J van der, Ribbe MW. De relatie van psychiatrische functiestoornissen met cognitie, activiteiten dagelijks leven (ADL) en biografische gegevens; een replicatie-onderzoek op een polikliniek voor cognitieve functiestoornissen. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie; nr. 38, pag. 77-87.
 
2005 Bakker TJEM, Tilborg C van. De ouderen als bliksemafleider voor onze huidige frustraties; iedereen de dupe. Zorg en Ondernemen; nr. 5.
 
2004 Bakker TJEM. Psychogeriatrische reactivering bij psychiatrische functiestoornissen: een Randomized Clinical Trial. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde; nr. 28, pag. 11-12.
 
2002 Legra MJH, Bakker TJEM. Rationeel – Emotieve Therapie in de psychogeriatrie: een nieuwe toepassing ? Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 2002; nr. 33, pag. 101-106.
  Bakker TJEM. De verpleeghuisarts en het glazen plafond. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde; nr. 3, pag. 15-16.
 
1999 Vermeijden JA, Bakker TJEM. Onderzoek naar prognostische patiëntkenmerken voor kortdurende somatische reactivering. Tijdschrift voor Verpleeghuisgeneeskunde; nr. 1, pag. 9-11.
  Bakker TJEM. Geen ketenzorg zonder zorginformatie – Dataverzameling behoeft een forse investering. Medisch Contact, 1999; nr. 16, pag. 574-576.
 
1996 Bakker TJEM. De dynamische systeemanalyse (1) – Een pleidooi voor integrale interventie. Activiteitensector; nr. 2, pag. 10-14.
  Bakker TJEM, Das JWM. Het verpleeghuis als expertisecentrum voor chronisch geriatrische zorg. Medisch Contact; november, pag. 1560-1562.
  Bakker TJEM.De ontwikkeling van de Dynamische Systeem Analyse; – Een ‘Lange Mars’ door de psychogeriatrie. Denkbeeld; augustus, pag. 28-32.
  Bakker TJEM, Heijden AJL  v.d., Graaf J de. Woon- of zorginhoudelijk perspectief; Does it matter?’ Gezondheidszorg & Management; nr. 9, pag. 16-17.
  Bakker TJEM. Nieuwe uitgangspunten voor interventie; chronisch psychogeriatrisch concept op basis Dynamische Systeem Analyse. Stichting Sympoz, Ontwikkelingen in de gezondheidszorg; nr. 23, pag. 84-93.
 
1993 Bakker TJEM. Kortdurende psychogeriatrische reactivering in het verpleeghuis. Vox Hispitii. februari, pag. 4-7.
  Bakker TJEM. Kanttekeningen bij het onderzoek naar samenwerking. Gezondheidszorg & Management; nr. 10, pag. 20.
  Bakker TJEM, Bergen v.d.- Linden v.d. AM. De latrelatie tussen verzorgingstehuis en verpleeghuis. Medisch Contact; maart, pag. 342-344.
 
1991 Severijns MAB, Bakker TJEM. Een actieve strategie voor het verzorgingshuis. Zorg en Ondernemen, 1991;nr. 1, pag. 20-23.
 
1990 Bakker TJEM, Das JWM. Zorgvernieuwers moeten hun project op werkbijeenkomst verdedigen. HZH; juni, pag. 499-501.
  Severijns MAB, Bakker TJEM. Een functiegerichte aanpak in de psychogeriatrie. Medisch Contact; nr. 45, pag.1347-1349.
 
1989 Severijns MAB, Vermeijden JA, Bakker TJEM. Het centrale patiëntendossier in het verpleeghuis. Medisch Contact; nr. 45, pag. 1481-1483.
 
1987 Bakker TJEM. Model voor een dynamische systeemanalyse. Metamedica; nr. 5, pag. 374-394.