Categorie archieven: Nieuws

Terugblik Geriatriedagen, 7 februari 2019

De rol van leefstijl-gerichte preventie in gezond ouder worden Door: Geeske Peeters Bron: Nieuwsbrief maart 2019 NVG KNOWS (Nederlandse Vereniging voor Gerontologie: Kennisnetwerk Ouder Worden en Samenleving) Met de NVG-KNOWS sessie over de rol van preventie in gezond ouder worden en een plenaire presentatie van Marjolein Visser over obesitas bij ouderen, was er tijdens dag 1 van de geriatriedagen […]

Leergang Integrale (psycho) geriatrische psychiatrie voor ‘Onbegrepen gedrag’ i.s.m. Breederode Hogeschool

In een groot onderzoek is wetenschappelijk aangetoond dat psychotherapeutische interventie, aangepast aan het niveau van cognitief functioneren/ dementie, tot wel 100 % meerwaarde heeft (Bakker e.a. 2010/11). Om matige tot ernstige stemmings- en gedragsproblemen effectief aan te pakken is het van groot belang dat de zorgprofessionals hierin op de juiste wijze zijn opgeleid en geen […]

Samenwerking Hogeschool Rotterdam en Stichting Wetenschap Balans

Op 29 juni hebben Kenniscentrum Zorginnovatie van Hogeschool Rotterdam en Stichting Wetenschap Balans een samenwerkingsovereenkomst gesloten. Op basis van deze overeenkomst zal onderzoek worden verricht op verschillende thema’s rond ouderenzorg. Onderzoek Het onderzoek vindt plaats op de terreinen preventie van functieverlies, transitie van ziekenhuis naar (verpleeg)huis met aandacht voor revalidatie en herstel, en neuropsychiatrie. Daarbij […]

Onbevoegd en onbekwaam in de zorg voor kwetsbare ouderen!

De laatste jaren is er veel te doen over de kwaliteit van de gezondheidszorg voor de snel groeiende groep kwetsbare ouderen, specifiek de kwaliteit van de verpleeghuiszorg. De bescheiden resultaten uit wetenschappelijk onderzoek naar mogelijke verbetering, zoals die naar voren komen in het NPO-programma, laten zien dat interventies bij kwetsbare ouderen niet gemakkelijk succesvol zijn […]