Plan vanuit project STIP-Methode

Volgens projectleider Ton Bakker wordt er gewerkt aan een bestuurlijke werkconferentie om te komen tot een nationaal  ‘ masterplan’ van preventie en behandeling van probleemgedrag. Hierin wordt nauw samengewerkt met VWS en ZonMw.

Dit is een vervolg op het groot ontwikkel- en onderzoeksproject, inclusief promovenda en eerste artikel over STIP-Methode voor probleemgedrag in de ouderenzorg, m.n. verpleeghuizen maar ook thuiszorg.

De implementatie van de richtlijn Probleemgedrag (2018) in de VVT-zorg is nog niet heel vanzelfsprekend en met name het bestuurlijk commitment en een meer programmatische ontwikkelinsteek binnen ouderenzorgorganisaties is niet vanzelfsprekend.  Een onderdeel in de voorbereiding van de werkconferentie  is het (online) bevragen van in de relevante landelijke partijen (die allen al hebben toegezegd bereid te zijn om mee te doen) om voor de werkconferentie tot een start overzichtsnotitie te komen over wat ieder doet op dit gebied ( inclusief financiële aspecten) en verwacht. Synchronisatie van reeds bestaande activiteiten is een van de doelen van de werkconferentie. We denken uiteindelijk aan een geïntegreerd  stimuleringsprogramma met ook actie onderzoek met klankbordgroepen om ervan te leren en bij te kunnen sturen.

De werkconferentie zal waarschijnlijk in februari/maart 2023 kunnen plaatsvinden.

Meer informatie over de STIP-Methode vindt u hier.

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.