Proefschrift ZPH Kirsten Asmus

Op 18 februari zal Kirsten Asmus haar proefschrift verdedigen. Het proefschrift is gericht op de resultaten van de evaluatie van het Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. De resultaten van het ZPH zijn hoopgevend, met name op het gebied van psychische componenten, namelijk cognitief functioneren, depressie en zich lichamelijk gezond voelen.

Interventies kunnen nog aanzienlijk verbeterd worden. Een groot deel van de interventies wordt in de praktijk niet daadwerkelijk uitgevoerd (circa 50%). De reden hiervoor is onder andere een tekort aan deskundigheid van het personeel op het gebied van gezondheidszorg voor ouderen. Tot voor kort schoot de inhoud van de opleidingsprogramma’s fors te kort voor mbo-verzorgenden, hbo-verpleegkundigen, basisartsen en medisch specialisten op het gebied van kennis en kunde over ouderen; dit is gebleken uit onderzoek. In zijn openbare les heeft Ton Bakker de achtergronden geanalyseerd en op basis hiervan conclusies getrokken.

Scholing op dit punt is dus erg belangrijk. Stichting Wetenschap Balans biedt via Psy-Ger-On onderwijs in de vorm van geaccrediteerde scholing en bijscholing in diverse disciplines zoals verpleegkundigen, specialisten ouderengeneeskunde, psychologen en vaktherapeuten – waaronder fysiotherapeuten, ergotherapeuten en dementiecasemanagers. Scholing vindt plaats op post-hbo en post-academisch niveau.

Dit bericht is gepost in Thema. Bookmark de link.