Ton Bakker

Revalidatie – psychogeriatrie – verbinder – regionaal – systeem analyse

Dr. Ton J.E.M. Bakker is specialist ouderengeneeskunde/ psychogeriater. Hij was 38 jaar werkzaam als Bestuurder Behandeling & Zorg en als behandelend arts bij een grote zorgorganisatie. Hij nam jarenlang deel aan een geheugen-polikliniek in het  Ziekenhuis. Verder was hij senior onderzoeker bij de VUMC afdeling verpleeghuisgeneeskunde / EMGO met als onderzoeksthema ‘Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen’.

Sinds 2013 is hij benoemd tot lector aan de Hogeschool Rotterdam met als thema ‘Functiebehoud bij Ouderen vanuit levensloopperspectief.’ Ton Bakker heeft een groot aantal  (inter)nationale wetenschappelijke artikelen en boeken gepubliceerd. Hij is hoofdredacteur van het boek ‘Klinisch redeneren bij ouderen; functiebehoud vanuit levensloopperspectief’. Hij is gepromoveerd op het onderwerp “Psychiatrische functiestoornissen (Probleem gedrag) in de psychogeriatrie”. Ton Bakker is als docent betrokken bij diverse post-academische en post-HBO-opleidingen o.a bij de Breederode Hogeschool. Tevens was en is hij lid van diverse landelijke commissies (o.a. KNMG en Actiz) op het gebied van de gezondheidszorg voor kwetsbare ouderen. Vanaf 2013 is hij directeur van Stichting Wetenschap Balans (www.swbalans.nl).

Hij promoveerde in 2010 op dit onderwerp aan het VUmc. Van dit programma is ook DVD gemaakt, bekostigd uit de Beneluxprijs voor de Psychogeriatrie die Bakker in 2011 kreeg toegekend:

In vervolg hierop is het eerste revalidatiecentrum voor ouderen (Marnix) door Dr. Bakker ontwikkeld in samenhang met groot onderzoek naar ouderen in het ziekenhuis. Dit betreft een ZonMw-gefinancierd NPO-programma, genaamd Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. De praktijk van dit centrum is gebaseerd op vele (inter)nationale wetenschappelijke publicaties in de vorm van artikelen en boeken.

Dr. Bakker is tevens lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief bij Kenniscentrum Zorginnovatie van der Hogeschool Rotterdam:

Hij werkt ook als behandeld specialist Ouderengeneeskunde gespecialiseerd in de (neuro-)psychiatrische aspecten en systeemproblematiek bij kwetsbare ouderen in diverse zorgsettingen. Dr. Bakker is als docent betrokken bij post-academische en post-HBO-opleidingen van een aantal disciplines, onder andere specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten. Tenslotte is hij lid van diverse landelijke commissies en voorzitter van een aantal projecten (o.a. bij de KNMG en Actiz) op het gebied van (psycho)geriatrische opleidingsaspecten van respectievelijk medisch specialisten en  HBO-verpleegkundigen.