Ton Bakker

Revalidatie – psychogeriatrie – verbinder – regionaal – systeem analyse

Psychogeriater Ton Bakker was gedurende 38 jaar bestuurder Zorg & Behandeling bij Argos Zorggroep. In 2013 nam hij afscheid van deze functie en richtte hij, in nauwe samenwerking met Argos, Stichting Wetenschap Balans op om wetenschappelijk onderzoek en onderwijs te continueren. Dr. Bakker ontwikkelde gedurende zijn tijd bij Argos Zorggroep, het eerste Nederlandse (psycho)geriatrische revalidatieprogramma, waar 20 tot 30 ouderen kunnen revalideren op psychisch terrein. Hij promoveerde in 2010 op dit onderwerp aan het VUmc. Van dit programma is ook DVD gemaakt, bekostigd uit de Beneluxprijs voor de Psychogeriatrie die Bakker in 2011 kreeg toegewezen:

In vervolg hierop is het eerste revalidatiecentrum voor ouderen (Marnix) door Dr. Bakker ontwikkeld in samenhang met groot onderzoek naar ouderen in het ziekenhuis. Dit betreft een ZonMw-gefinancierd NPO-programma, genaamd Zorgprogramma voor Preventie en Herstel. De praktijk van dit centrum is gebaseerd op vele (inter)nationale wetenschappelijke publicaties in de vorm van artikelen en boeken.

Dr. Bakker is tevens lector Functiebehoud bij Ouderen in Levensloopperspectief bij Kenniscentrum Zorginnovatie van der Hogeschool Rotterdam:

Hij werkt ook als behandeld specialist Ouderengeneeskunde gespecialiseerd in de (neuro-)psychiatrische aspecten en systeemproblematiek bij kwetsbare ouderen in diverse zorgsettingen. Dr. Bakker is als docent betrokken bij post-academische en post-HBO-opleidingen van een aantal disciplines, onder andere specialisten ouderengeneeskunde, GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten. Tenslotte is hij lid van diverse landelijke commissies en voorzitter van een aantal projecten (o.a. bij de KNMG en Actiz) op het gebied van (psycho)geriatrische opleidingsaspecten van respectievelijk medisch specialisten en  HBO-verpleegkundigen.

Klik hier voor curriculum vitae.

Kernpublicaties

    • Bakker TJEM, Duivenvoorden HJ, Lee J. van der, Olde Rikkert M, Beekman, ATF, Ribbe MW (2011). Integrative psychotherapeutic nursing home programme to reduce multiple psychiatric symptoms of psychogeriatric patients and caregiver burden; a Randomized Controlled Trial (Trial registration nr.: 13650004); Am J Geriatric Psychiatry, juni 2011.
  • Bakker TJEM, Sipsma DH, Diesfeldt HFA (2010). Psychiatrische functiestoornissen bij kwetsbare ouderen; Kon. Van Gorcum, Assen.