DSA – scan en probleemgedrag (STIP methodiek)

Op onze website vind je naast veel informatie ook diverse downloads in de vorm van formulieren en naslagwerken. Wij lichten deze graag toe.

In verpleeghuizen en thuis zijn er steeds meer mensen met dementie die complexe zorg nodig hebben. De meesten van hen vertonen een of meer symptomen van psychische pijn: depressief, angstig, apathisch, psychotisch en agressief gedrag. De Inspectie voor de Gezondheidszorg deed hier 2x onderzoek naar in verpleeghuizen (2013 en 2020). Hieruit bleek dat er te laat, onvolledig of onjuist gereageerd wordt op dit probleemgedrag. Er wordt onnodig vaak zogenaamde “rustgevende” medicijnen voorgeschreven. Dit terwijl eerst stapsgewijs gekeken zou moeten worden naar andere, effectievere oplossingen. Het is daarvoor essentieel om te weten wat de oorzaken zijn van hun probleemgedrag. Oftewel: de persoon met dementie eerst goed te kennen en begrijpen. Alleen dan kun je goede zorg bieden aan deze zorgvrager. Hiervoor is het ten eerste nodig dat de zorgvrager en de mantelzorger(s) centraal staan en meedenken over de beste oplossingen. Ten tweede dat alle betrokken zorgprofessionals alles goed met elkaar bespreken en afstemmen. Deze gepersonaliseerde, integrale aanpak kan onnodige stress en verergering voorkomen bij zorgvragers met dementie, hun mantelzorgers en de zorgprofessionals.

Een stapsgewijze aanpak wordt nog onvoldoende toegepast in de verpleeghuizen. De verschillende zorgprofessionals werken langs elkaar heen en betrekken de zorgvrager en mantelzorger onvoldoende bij de behandeling. Dit betekent dat de verpleeghuizen nog niet voldoende zijn ondersteund in de aanpak van probleemgedrag.

Er is een nieuwe, completere aanpak ontwikkeld gebaseerd op de nieuwe Richtlijn Probleemgedrag uit maart 2018. In deze richtlijn zijn drie aanpakken genoemd die effectief waren (IRR, STA OP!, Grip op Probleemgedrag). We hebben de handen ineengeslagen om tot één gecombineerde aanpak te komen: de gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag (STIP-methodiek).

Bij de STIP Methode speelt de DSA-scan een belangrijke rol in Fase B van het klinisch redeneren.

Het gaat er in deze fase om inzicht te krijgen in de achterliggende basisbehoeften, pijn, lichamelijke, psychische en sociale behoeften.

Om verpleeghuizen en eerste lijn organisaties te faciliteren heeft Stichting Wetenschap Balans twee DSA-scan formulieren ontwikkeld die je kunt downloaden en aan het eigen dossier toevoegen. Deze formulieren stellen je in staat interprofessioneel inzicht te verwerven in de achterliggende problematiek; de cliënt echt te begrijpen.

Het lege schema (formulier 1) maakt het mogelijk heel veel vrije tekst toe te voegen en op te slaan.

Het interactieve formulier (formulier 2) geeft veel informatie over welke thema’s/onderwerpen waar een plek kunnen vinden in het schema, maar heeft minder mogelijkheden qua vrije tekst.

 

Dit bericht is gepost in Nieuws. Bookmark de link.