Literatuuroverzicht over mantelzorgbelasting bij dementie

Van de hand van promovenda J. van der Lee (van wie Ton Bakker copromoter is), is een literatuuroverzicht gepubliceerd wat betreft de invloed van (dementie-)patient- en mantelzorgerkenmerken op de belasting en mentale gezondheid van de mantelzorger. De publicatie staat in Aging Research Reviews en hier vindt u de link naar de Engelstalige PubMed samenvatting.

De belangrijkste bevindingen voor de praktijk zijn:

  • Cognitieve problemen van mensen met dementie hebben geen invloed op de belasting en mentale gezondheid van mantelzorgers.
  • Problemen met zelfzorg, maar met name gedrags- en stemmingsproblemen van de patient hebben grote impact op de belasting en gezondheid van de mantelzorger.
  • Karakteristieken van mantelzorgers zelf, zoals persoonlijkheidskenmerken, copingsstijl en competentiegevoel modereren het effect van gedragsproblematiek op de belasting van de mantelzorger.
  • Met name neuroticisme vergroot de impact van gedrags- en stemmingproblemen bij de patient op de ervaren belasting en mentale gezondheid van de mantelzorger.
  • Gevoelens van competentie en zelfvertrouwen daarentegen verminderen de negatieve gevolgen voor mantelzorgers.

Als conclusie, lijkt het met name van belang om de gedrags- en stemmingsproblematiek bij mensen met dementie te reduceren, omdat dit ook impact heeft op de mantelzorger. Verder zouden professionals tijd kunnen besteden aan het ondersteunen van mantelzorgers: hen effectievere copingsstijlen te leren en meer zelfvertrouwen (over hun zorgrol) te geven. Minder belaste mantelzorgers kunnen per slot van rekening langer hun familielid met dementie in de thuissituatie ondersteunen.

Reacties zijn gesloten.