Literatuuroverzicht over mantelzorgbelasting bij dementie

Van de hand van promovenda J. van der Lee (van wie Ton Bakker copromoter is), is een literatuuroverzicht gepubliceerd wat betreft de invloed van (dementie-)patient- en mantelzorgerkenmerken op de belasting en mentale gezondheid van de mantelzorger. De publicatie staat in Aging Research Reviews en hier vindt u de link naar de Engelstalige PubMed samenvatting.

De belangrijkste bevindingen voor de praktijk zijn:

  • Cognitieve problemen van mensen met dementie hebben geen invloed op de belasting en mentale gezondheid van mantelzorgers.
  • Problemen met zelfzorg, maar met name gedrags- en stemmingsproblemen van de patient hebben grote impact op de belasting en gezondheid van de mantelzorger.
  • Karakteristieken van mantelzorgers zelf, zoals persoonlijkheidskenmerken, copingsstijl en competentiegevoel modereren het effect van gedragsproblematiek op de belasting van de mantelzorger.
  • Met name neuroticisme vergroot de impact van gedrags- en stemmingproblemen bij de patient op de ervaren belasting en mentale gezondheid van de mantelzorger.
  • Gevoelens van competentie en zelfvertrouwen daarentegen verminderen de negatieve gevolgen voor mantelzorgers.

Als conclusie, lijkt het met name van belang om de gedrags- en stemmingsproblematiek bij mensen met dementie te reduceren, omdat dit ook impact heeft op de mantelzorger. Verder zouden professionals tijd kunnen besteden aan het ondersteunen van mantelzorgers: hen effectievere copingsstijlen te leren en meer zelfvertrouwen (over hun zorgrol) te geven. Minder belaste mantelzorgers kunnen per slot van rekening langer hun familielid met dementie in de thuissituatie ondersteunen.