Opnieuw succesvolle zorginhoudelijke bemiddeling in de PG

Opnieuw heeft Stichting Wetenschap Balans succesvol een casus afgesloten, ditmaal in Zeeland. Hier hebben we, na wetenschappelijk onderzoek, een rapport opgesteld voor de organisatie en de betrokken familie in een psychogeriatrische casus. Dit onderzoek betrof een gecompliceerd zorgtraject vanaf het eerste begin bij een, vanuit huis, opgenomen patiënt. De organisatie en de familie zijn zeer tevreden over dit rapport. Op basis van dit rapport heeft de organisatie een beleidsplan 2017 opgesteld, gericht op onbegrepen gedrag.
Heeft u ook een casus lopen waar verdieping op nodig is en waar u van wil leren? Stichting Wetenschap Balans zet zich in voor het structureel verankeren van toegepast wetenschappelijk onderzoek en gerelateerd onderwijs ten behoeve van:
  • kwetsbare ouderen thuis
  • ziekenhuisproblematiek
  • mensen met dementie
  • kwetsbare ouderen met een verstandelijk beperking
  • preventie

Wilt u samen met ons de krachten bundelen om, multidisciplinair, de praktijk te verbeteren voor kwetsbare ouderen op het gebied van onderzoek, opleiding en implementatie? Neem dan contact op met Stichting Wetenschap Balans via info@swbalans.nl of bel 06-46741683.