Symposium Nestore 3 oktober 2019 in Rotterdam

Op 3 oktober vond het symposium Nestore plaats. Een groot aantal geinteresseerden; zorgverleners,  gebruikers en media waren deze middag aanwezig.

Dit project wordt uitgevoerd door partners in Zwitserland, Italië, Spanje, Roemenië, Engeland, België en Nederland. Italië heeft hierin de leiding.

Nestore wordt ontwikkeld als een vriend en een coach die in staat is om zowel op individueel als op sociaal vlak te ondersteunen. De vriend NESTORE begrijpt de emotionele status van de gebruiker; de coach NESTORE begrijpt de zwakheden van de gebruiker en stelt acties en activiteiten voor die het welzijn verbeteren en handhaven. Het belangrijkste innovatie-element in Nestore is het bieden hints en services op basis van de voorkeuren van de gebruiker.

TIjdens dit project worden verschillende elementen ontwikkeld om ouderen te ondersteunen:

  • onopvallend monitoringsysteem met meerdere domeinen, inclusief wearable en omgevingssensoren en tastbare objecten
  • intelligent beslissingsondersteunend systeem, om het gedrag van senioren te analyseren en gepersonaliseerde doelen naar welzijn te brengen
  • actieve coaching in de vorm van een gesprekspartner die in staat is om affectieve communicatie tot stand te brengen en om ouderen te betrekken bij gepersonaliseerde coachingactiviteiten

Lector Ton Bakker heeft de inhoudelijke verantwoordelijkheid voor het testen in de praktijk bij twintig ouderen (55-75jr) in Nederland, afgestemd op twee soortgelijke onderzoeken in Italië en Spanje.