Voortgangsbericht: onderzoeksproject ‘de gepersonaliseerde stapsgewijze integrale aanpak van probleemgedrag bij mensen met dementie’

Op 11 februari heeft de 1e bijeenkomst plaatsgevonden met het bestuur en management van de betrokken organisaties. Dit overleg was bedoeld ter kennismaking en om voorbereidingen te treffen voor de start. Op 2 april start officieel het project.

Tevens is besloten een nieuwsbrief uit te geven omtrent de ontwikkelingen rondom dit project.

Reacties zijn gesloten.