Onbevoegdheid en onbekwaamheid op het gebied van kwetsbare ouderen

In de reactie van ActiZ, maar ook in het rapport van IGZ zelf, ontbreekt een essentieel besef. Uit het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO) van ZonMw weten we dat de opleidingen van artsen (basis en medisch specialisten), hbo-verpleegkundigen en verzorgenden ernstig tekort schieten op het gebied van kwetsbare ouderen, een groep waartoe ouderen in het verpleeghuis zeker behoren

Reactie op artikel “Reactie ActiZ op IGZ-rapport: gezamenlijke aanpak nodig voor kwaliteitsverbetering verpleeghuizen

Ton Bakker:

Voor een deel wordt gewerkt aan het inhalen van deze achterstand. Maar voor nu betekent dit een grote kennis- en kundekloof. Daarnaast speelt dat voor de herregistratie nauwelijks inhoudelijke kennis- en kundecriteria van toepassing zijn. Dit houdt, vanuit dit perspectief, in dat er sprake is van relatieve onbevoegdheid en onbekwaamheid op het gebied van kwetsbare ouderen.

Dit zien we terug in de kwaliteitsproblemen, maar ook in de geringe resultaten bij wetenschappelijk onderzoek in het kader van het NPO. Hierbij komt nog, dat op het gebied van management, zowel bestuurders als managers steeds minder thuis zijn op inhoudelijk terrein en daarom moeite hebben op deze inhoud te sturen.

Bij elkaar opgeteld leidt dit tot een gebrekkig fundament voor duurzame kwaliteit van zorg. Hoeveel liefde, warmte en energie er ook in gestoken wordt. Aan dit laatste is gelukkig geen gebrek, maar het maskeert de fundamentele tekortkomingen, die wij bij de gezondheidszorg voor bijvoorbeeld kinderen niet zouden accepteren.

Wil u meer weten, download hier de presentatie ‘Opleiding en kwaliteit in de gezondheidszorg van kwetsbare ouderen; een inhoudelijk perspectief’ van Ton Bakker die hij hield voor Taskforce Waardigheid en Trots van Staatssecretaris Van Rijn over opleidingen namens Verenso en V&VN.